You are here

اخبار

تفاهمنامه همکاری های انکشافی و تخنیکی میان وزارت تحصیلات عالی و پروژه حمایت از حاکمیت قانون موسسه (GIZ) امضا شد

04 Jul, 2018

به مبنای این تفاهمنامه که میان معین علمی وزارت تحصیلات عالی و یکتن از مسوولان دفتر جی آی زید امضا شد، دفتر متذکره پوهنتون های جوزجان، بغلان، بلخ، کندز، تخار و بدخشان را در بخش حمایت از کلنیک های

اشتراک کننده گان ورکشاپ تفسیر معیارهای یازده گانه اعتباردهی و معرفی پروسه مرور برنامه های علمی تصدیق نامه های شانرا بدست آوردند.

04 Jul, 2018

30 تن از استادان، اعضای بورد و کارمندان ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی، تصدیق نامه های ورکشاپ سه روزه تفسیر معیارهای یازده گانه اعتباردهی و معرفی پروسه مرور برنامه های علمی را بدست آوردند.

برنامه آموزشی پنج روزه ترینر های تفتیش داخلی ادارات کشور در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

03 Jul, 2018

در مراسم افتتاح این ورکشاپ پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت که این برنامه پس از آن دایر گردید که شیوه بازرسی سال گذشته ریاست تفتیش داخلی این وزارت مورد توجه و تحسین رییس ج

به منظور راه کار های عملی کاهش آزار و اذیت زنان در محیط کار و محلات عامه محفلی در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

02 Jul, 2018

در این محفل که از جانب موسسه تربیوی و مشورتی رشد به همکاری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، تعدادی از نمایندگان بخش جندر و کارمندان اناث و

تفاهمنامه همکاری های علمی میان وزارت تحصیلات عالی کشور و وزارت امور مذهبی جمهوری اندونیزیا امضا شد

01 Jul, 2018

پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی یک سفر رسمی به کشور اندونیزیا تفاهمنامه همکاری های علمی را با مسوولان وزارت امور مذهبی کشور اندونیزیا امضا نمود.

پروسه ثبت معلومات بایومتریک دور اول و دوم داوطلبان کانکور کابل آغاز شد

01 Jul, 2018

پروسه ثبت معلومات بایومتریک دور اول و دوم داوطلبان کانکور سال 1397 ولایت کابل، امروز به صورت منظم ودر یک فضای آرام آغاز گردید.

برای فارغین ورکشاپ آموزشی مدیریت دروپال اسناد فراغت توزیع شد

01 Jul, 2018

15 تن از کارمندان بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی و یازده پوهنتون دولتی کشور، اسناد فراغت شان را از برنامه آموزشی مدیریت دروپال به دست آوردند. 

وزیر تحصیلات عالی از جریان امتحان معلمان دیدار کرد

29 Jun, 2018

 پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی،  دکتور احمدسیر مهجور معين مالى و ادارى و محمدضیا ساحل رييس نشرات و سخنگوى اين وزارت از جریان امتحان بست های معلمین و بست های اداری ادارات در پ

Pages