You are here

اخبار

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفری با جلالتماب رئیس جمهور کشور به ولایت پکتیا، غم شریکی خود را به مناسبت شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان ما در اثر رویداد تروریستی اخیر به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا، ابراز نمود

22 Oct, 2017

در حمله تروریستی متذکره در کنار تخریب تعدادی تعمیرها،تعمیر پوهنحی طب، لیلیه اناث و تالار کنفرانس های پوهنتون پکتیا نیز قسما تخریب شده است. همچنان سه تن از محصلان این پوهنتون شهید و 31 تن مجروح شده اند.

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تمام پوهنتونهای دولتی هدایت داد تا میتود تدریس شانرا مطابق معیار های جدید عیار نموده و بجای دادن نوت به محصلان، به تهیه کتب بپردازند

21 Oct, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی این مطلب را امروز طی ویدیو کنفرانس به مسولان پوهنتون های دولتی در مرکز و ولایات ابراز نمود.

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت مرگ نا به هنگام پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل

21 Oct, 2017

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل شد که پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد و آمر دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر کابل روز پنجشنبه داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوست انالله و اناالی

از ۸ هزار و ۱۷۵ تن کاندیدان واجد شرایط بست های بخش تدارکات در ادارات دولتی، امروز در پوهنتون کابل امتحان رقابتی اخذ گردید

21 Oct, 2017

داکتر عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا، درامورتحصیلات عالی، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین،

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت مرگ نا به هنگام پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل

21 Oct, 2017

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل شد که پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد و آمر دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر کابل روز پنجشنبه داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوس

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت شهادت تعدادی از هموطنان ما به شمول سه تن از محصلان پوهنتون پکتیا در حادثه حمله تروریستی به قوماندانی امنیه آن ولایت

19 Oct, 2017

چنانچه هموطنان ما آگاهی دارند دشمنان مردم افغانستان با حمله تروریستی به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باز هم جنایت دیگر ی را مرتکب شده و صد ها تن هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت شهادت تعدادی از هموطنان ما به شمول سه تن از محصلان پوهنتون پکتیا در حادثه حمله تروریستی به قوماندانی امنیه آن ولایت

19 Oct, 2017

چنانچه هموطنان ما آگاهی دارند دشمنان مردم افغانستان با حمله تروریستی به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باز هم جنایت دیگر ی را مرتکب شده و صد ها تن هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تمام پوهنتونهای دولتی هدایت داد تا میتود تدریس شانرا مطابق معیار های جدید عیار نموده و بجای دادن نوت به محصلان، به تهیه کتب بپردازند

19 Oct, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی این مطلب را امروز طی ویدیو کنفرانس به مسولان پوهنتون های دولتی در مرکز و ولایات ابراز نمود.

از ۸ هزار و ۱۷۵ تن کاندیدان واجد شرایط بست های بخش تدارکات در ادارات دولتی، امروز در پوهنتون کابل امتحان رقابتی اخذ گردید

19 Oct, 2017

داکتر عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا، درامورتحصیلات عالی، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دوکتور احمد سیر م

به ارزش 2 ملیارد و 858 میلیون و 867 هزار افغانی قرار داد سه پروژه انکشافی امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد

18 Oct, 2017

در محفل امضای این پروژه ها داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه روسای ادارات مرکزی این وزارت و نمایندگان شرکت های برنده حاضر بودند، گفت که پروژه های یاد شده شامل اعمار ای تی سی تی سنتر پوهنتون

Pages