You are here

اخبار

امتحان کانکور ولایت غزنی، امروز آغاز شد

30 May, 2018

امتحان کانکور ولایت غزنی، امروز آغاز وقرار است طی سه روزاز 7942 داوطلب دختر وپسر امتحان ورود به نهادهای تحصیلات عالی اخذ گردد. 

رییس جمهور با محصلین لیلیه مرکزی پوهنتون کابل افطار کرد

29 May, 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام گذشته نماز شام را در جمع محصلین لیلیۀ مرکزی پوهنتون کابل ادا و با آنها یکجا افطار نمود.

اعضای کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه از شماری ازریاست های وزارت تحصیلات عالی نظارت کردند

27 May, 2018

رییس و شماری از اعضای کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه از فعالیت های شماری از ریاست های این وزارت نظارت به عمل آوردند.

محمد ضیا ساحل به حیث سخنگوی وزارت تحصیلات عالی معرفی گردید

26 May, 2018

به اساس هدایت پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محمد ضیا ساحل رییس نشرات، اطلاعات و روابط عامه، منحیث سخنگوی این وزارت معرفی شد.

Pages