You are here

اخبار

امتحان کانکور در ولایت بدخشان آغاز شد

23 Jun, 2018

امتحان کانکور در ولایت بدخشان آغاز گردیده و از جمله 4 حوزه امتحان در دو حوزه، فیض آباد وبهارک در فضای سالم وشفاف برگزار شد. 

جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

09 Jun, 2018

در این جلسه که تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی دایر شد، معینان و رؤسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و رؤسای پوهنتون های مرکز شرکت نموده بودند.

Pages