You are here

اخبار

وزیر تحصیلات عالی با هییت رهبری پوهنتون بلخ دیدار کرد

04 Aug, 2018

وزارت تحصیلات عالی برای آموزش سایر استادان نهادهای تحصیلات عالی، یک تیم صد نفری متخصص در بخش نصاب را ایجاد مینماید.

وزیر تحصیلات عالی، لیلیه نسوان موسسه تحصیلات عالی ولایت سمنگان را افتتاح و سنگ تهداب تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت آن موسسه را گذاشت

04 Aug, 2018

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، لیلیه نسوان موسسه تحصیلات عالی ولایت سمنگان را افتتاح و سنگ تهداب تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت آن موسسه را گذاشت.

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی پیشنهادات وخواست های استادان وکارمندان پوهنتون هرات را استماع کرد

04 Aug, 2018

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی طی سفر اش به ولایت هرات، با مسوولین، استادان وکارمندان بخش های مختلف پوهنتون هرات دیدارنمود.

صلاحیت استقلالیت مالی به پوهنتون هرات تفویض گردید

03 Aug, 2018

به تعقیب تفویض صلاحیت استقلالیت مالی به چهار پوهنتون مرکزی، وزارت تحصیلات عالی رسما به پوهنتون هرات استقلالیت مالی را تفویض نمود.

سومین دور امتحان کانکور بست های اداری 5 و 6 خدمات ملکی در پوهنتون های مرکزی کابل اخذ گردید

03 Aug, 2018

سومین دور امتحان کانکور بست های اداری 5 و 6 خدمات ملکی توسط ریاست عمومی کانکور وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون های مرکزی کابل اخذ گردید.

10 اسد 1397 نتایج امتحان کانکور عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۷اعلان شد

03 Aug, 2018

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، امتحان کانکور عمومی و متفرقه امسال را یکی از شفاف ترین کانکور های تاریخ تحصیلات عالی کشور خواند وبرتعهد وصداقت کاری در سایر بخش ها وبرنا مه ها

پروژه درمان جهانی ایالات متحده آمریکا به پوهنتون طبی کابل 5 کانتینر مواد مصرفی وابزار های طبی کمک نمود

31 Jul, 2018

محفلی که به همین مناسبت در پوهنتون طبی کابل برگزار گردید، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، پوهنتون طبی کابل را یکی از پوهنتون های مطرح و با ظرفیت کشور خوانده، تاکید ورزید که د

وزیر تحصیلات عالی با نماینده پروژه GIZ برای افغانستان دیدار نمود

31 Jul, 2018

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی با یوشه اولگمولر(Joscha Oelgemoller) هماهنگ کننده برنامه CIM پروژه GIz دیدار نموده ، ضمن تشکر و قدر دانی از کمک های بی شایبه کشور آلمان در افغا

وزیر تحصیلات عالی گزارش فعالیت های نهاد های تحصیلات عالی کشور را در راستای جندر و تقویت زنان استماع نمود

31 Jul, 2018

در این نشست که امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، شماری از روسای ادارات مرکزی، نمایندگان پوهنتون های چهارگانه مرکز، نمایندگان HEDP، USWDP و شماری از پوهنتو

هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفتند

30 Jul, 2018

وزیر تحصیلات عالی، معین علمی، روسای انسجام و امور اکادمیک و تقرر و ترفیعات علمی وزارت تحصیلات عالی، از سوی استادان پوهیالی نهاد های تحصیلات عالی کشور، مورد تقدیر قرار گرفتند.

Pages