You are here

اخبار

ورکشاپ آموزشی ارتقای کیفیت برای 15 نهاد تحصیلات عالی دولتی وخصوصی دایر شد

09 Jul, 2018

ورکشاپ آموزشی ارتقای کیفیت برای 15 نهاد تحصیلات عالی دولتی وخصوصی که جدیداً شامل پروسه اعتباردهی شده اند امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

تصدیق نامه های فارغان دوره آموزشی ترینر های تفتیش داخلی ادارات دولتی توزیع گردید

09 Jul, 2018

تصدیق نامه های فارغان دوره آموزشی پنج روزه ى ترینر های تفتیش داخلی ادارات دولتی در وزارت تحصیلات عالی توسط وزیر تحصیلات عالی توزیع گردید.

دومین دور امتحان کانکور کابل اخذ شد

07 Jul, 2018

دومین دور امتحان کانکور ولایت کابل، با اشتراک 14 هزار و 954 تن داوطلب در پوهنتون های مرکزی کابل اخذ شد گردید.

لیلیه اناث مرکز با سیستم بایومتریک مجهز شد

07 Jul, 2018

دروازه ها و طعام خانه لیلیه اناث مرکز با سیستم بایومتریک مجهز و امروز توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.

پوهنتون دنیا گواهی نامه کیفیت از دو نهاد بین المللی( ACBSP, IACBE) را بدست آورد

07 Jul, 2018

در نشستی که به مناسبت گرامی داشت از دریافت تصدیق کیفیت از سوی دو نهاد بین المللی توسط پوهنتون دنیا برگزار گردید، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دریافت تصدیق از دو نهاد علمی ب

امتحان کانکور حوزه کابل آغاز شد

05 Jul, 2018

دور نخست امتحانات کانکور فارغان لیسه های شهر و ولسوالی های ولایت کابل امروز آغاز گردید.

وزیر تحصیلات عالی با هییت امور دینی سفارت ترکیه مقیم کابل دیدار نمود

04 Jul, 2018

د راین دیدار دکتور خواجه عمری از همکاری های تاریخی و دیرینه جمهوری ترکیه با افغانستان قدردانی نموده گفت ترکیه یکی از کشورهای اسلامی است که روابط و همکاری های بیشتر در عرصه های مختلف با مردم افغان

تفاهمنامه همکاری های انکشافی و تخنیکی میان وزارت تحصیلات عالی و پروژه حمایت از حاکمیت قانون موسسه (GIZ) امضا شد

04 Jul, 2018

به مبنای این تفاهمنامه که میان معین علمی وزارت تحصیلات عالی و یکتن از مسوولان دفتر جی آی زید امضا شد، دفتر متذکره پوهنتون های جوزجان، بغلان، بلخ، کندز، تخار و بدخشان را در بخش حمایت از کلنیک های

اشتراک کننده گان ورکشاپ تفسیر معیارهای یازده گانه اعتباردهی و معرفی پروسه مرور برنامه های علمی تصدیق نامه های شانرا بدست آوردند.

04 Jul, 2018

30 تن از استادان، اعضای بورد و کارمندان ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی، تصدیق نامه های ورکشاپ سه روزه تفسیر معیارهای یازده گانه اعتباردهی و معرفی پروسه مرور برنامه های علمی را بدست آوردند.

برنامه آموزشی پنج روزه ترینر های تفتیش داخلی ادارات کشور در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

03 Jul, 2018

در مراسم افتتاح این ورکشاپ پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت که این برنامه پس از آن دایر گردید که شیوه بازرسی سال گذشته ریاست تفتیش داخلی این وزارت مورد توجه و تحسین رییس ج

Pages