You are here

اخبار

تصدیق نامه های ارتقای ظرفیت 78 تن کارمندان وزارت و پوهنتون های مرکز توزیع گردید

17 Sep, 2019

در محفل که به این مناسبت دایر گردید، مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری وزارت تحصیلات

ورکشاپ آموزشی مربیان تفتیش داخلی با توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت

16 Sep, 2019

در این ورکشاپ آموزشی که از سوی وزارت تحصیلات عالی، به کمک مالی و تخنیکی پروژه اما

از هفته شهدا و سالروز شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت شد

16 Sep, 2019

محصلان پوهنتون های چهارگانۀ کابل در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی از هفتۀ شهدا و سا

مرکز کمپیوتر لب لیلیه ذکور پوهنتون کابل و شبکه سازی کیبل فایبر نوری پوهنتون علوم طبی کابل افتتاح گردید

15 Sep, 2019

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی مرکز کمپیوترلب لیلیه ذکور پوهنتون کابل و شبک

کورس های مضامین پوهنتون شمول به زبان های پشتو و دری با استقاد از تکنالوژی معلوماتی به دسترس محصلان قرار داده می شود

15 Sep, 2019

قرار است برای نخستین بار کورس های مضامین پوهنتون شمول و مشخصا مضمون ثقافت اسلامی،

کنفرانس بین المللی تحت نام "افغانستان چهار راه ترانزیت منطقه" دایر شد

15 Sep, 2019

کنفرانس بین المللی تحت نام "افغانستان چهار راه ترانزیت منطقه" در پوهنتون پولی تخن

روئسای جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

12 Sep, 2019

وزارت تحصیلات عالی به سلسله اقدامات اصلاحی خویش تشکیل موجوده ادارات مرکزی وزارت ر

از دهم محرم الحرام در وزارت تحصیلات عالی تجلیل به عمل آمد

08 Sep, 2019

از روز شهادت امام حسین (رض) تحت عنوان (عاشورا عزت و حریت ) طی محفلی در وزارت تحصی

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

07 Sep, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان اتحادیۀ پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیل

40 تن از بازنگران بیرونی مسلکی، ورکشاپ آموزشی سه روزه تضمین کیفیت و اعتباردهی را فرا گرفتند

05 Sep, 2019

40  تن از بازنگران بیرونی مسلکی، آمرین واحد های تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون ها و کارمندان ریاست تضمین کیفیت و اعتبار

Pages