You are here

اخبار

ورکشاپ آموزش تحقیق و نشر مقالات تحقیقی در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

22 Jul, 2019

"تحقیقات علمی باید مطابق نیازمندی های کشور باش

جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

21 Jul, 2019

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و

سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو صد بستر شفاخانه علی آباد گذاشته شد

21 Jul, 2019

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو

ورکشاپ مصونیت اجتماعی، محیط زیستی و مکانیزم رسیدگی به شکایات دایر شد

17 Jul, 2019

ورکشاپ مصونیت اجتماعی، محیط زیستی و مکانیزم رسیدگی به شکایات در نهاد های تحصیلات

دیدار سرپرست وزارت تحصیلات عالی با وزیر معارف آذربایجان

16 Jul, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری با جیهو

امتحان ورود به موسسات تحصیلات عالی خصوصی پس از این توسط اداره ملی امتحانات گرفته می شود

15 Jul, 2019

پس از این امتحان ورود به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز از طریق ادارۀ ملی امتحانات

ورکشاپ آموزش تخنیکی حفظ و مراقبت از لابراتوار ها در پوهنتون کابل دایر گردید

14 Jul, 2019

این ورکشاپ به هدف معرفی، حفظ، مراقبت، مصئونیت، مدیریت بهتر و ترمیم سامان آلات طبی برای 150 تن از اعضای لابراتوارهای پوهن

گفتمان علمی تحت نام اهمیت و مزایای اقتصادی استفاده از بندر چابهار دایر شد

14 Jul, 2019

گفتمان علمی تحت نام ( اهمیت و مزایای اقتصادی استفاده از بندر چابهار) در پوهنتون ک

رئیس جدید پوهنتون سید جما الدین افغانی ولایت کنر معرفی شد

11 Jul, 2019

رییس و معاون جدیدالتقرر پوهنتون سید جمال الدین افغانی ولایت کنر، از سوی هیات اعزامی وزارت تحصیلات عالی به است

استادان تازه تقرر پوهننتون ها شیوه تدریس را آموزش می بینند

09 Jul, 2019

تفاهم نامه های همکاری به هدف ایجاد مراکز انکشاف مسلکی استادان و کارمندان ( PDC) پوهنتون های ولایات امروز با هشت پوهنتون ولایتی به امضا رسید.

Pages