You are here

اخبار

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس سالانه شبکه کیفیت آسیا پسفیک؛ که در رابطه به چالش ها فرا راه تضیمن کیفیت و اعتباردهی پوهنتون ها در شهر مسکو کشور روسیه دایر گردید، اشتراک نمود

02 Jun, 2017

 در این کنفرانس که بیشتر از صد نماینده از 28 کشور جهان به شمول کشور های جنوب آسیا، آسیا پسفیک، آسترالیا، آروپا و ایالا

به منظور نهادینه ساختن و ترویج روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری، کنفرانس علمی برای روسای پوهنتون ها، ،پوهنحی ها و معاونین علمی 24 پوهنتون دولتی کشور، در پوهنتون کابل دایر گردید

31 May, 2017

این کنفرانس که از سوی برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) دایر گردید، دیپلوم انجینر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت"  و

فراغت نامه های محصلان هفتادو هفتمین دور پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل طی محفل توزیع گردید

31 May, 2017

در محفلی که به این منظور در پوهنتون علوم طبی کابل دایر گردیده بود، معین مالی و اداری و مشاورین وزارت تحصیلات عالی، معین مالی و اداری وزار

تعمیر های اداری و تدریسی موسسه تحصیلات عالی لوگر به بهره برداری سپرده شد

31 May, 2017

این دو پروژه به قیمت مجموعی ۳۸ میلیون دو هزار و 58 افغانی  تحت برنامه (تقدیر از اجرآت خوب) وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بوده که در مدت یکس

مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آریانا و هیواد از سوی وزیر تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت

23 May, 2017

در این بررسی پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهاند حمید الله امین مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی و پوهندوی محمد ام

هیچ نوع سهل انگاری واحمال در روند ملی امتحان کانکور مورد قبول نیست وپروسه امتحان کانکور امسال مورد حمایت همه جانبه رییس جمهور نیز قرار گرفته است.

08 May, 2017

این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در ویدیو کنفرانسی که امروز با روسا ومعاونان پوهنتون های مرکز و ولایات دایر نمود، ابراز داشت.

آن عده شرکت های ساختمانی که بدون کدام دلیل موجه در تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت تحصیلات عالی تعلل می ورزند و یا هم به کیفیت پروژه ها توجه نمی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد

08 May, 2017

 این مطلب را دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در نشستی که با مسوولان 20 شرکت ساختمانی شامل در پروژه های پوهنتون های مرکز و ولایات داشت، ابراز نمود.

Pages