You are here

اخبار

نصاب جدید، باید مطابق نیازمندی های محلی وملی درتبانی وهمکاری با متخصصان داخلی وخارجی، استادان پوهنتون ها، سکتورخصوصی وجامعه مدنی تعدیل شود.

11 Jan, 2018

این مطلب را پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی درجلسه ای که با اشتراک معینان، روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های مرکز وهمچنان روسای پوهنتون های ولایات ازطریق ویدیو کنفرانس داشت

فعالیت های وزارت تحصیلات عالی همه روزه از طریق برنامه Task management با رئیس جمهور کشور شریک می شود.

09 Jan, 2018

هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی با کاربرد سیستم پیشرفته انترنتی Task management می خواهد فعالیت ها و موضوعات مهم کاری خویش را به صورت روزمره با رئیس جمهور شریک ساخته و برای پیشرفت و اجرای بهتر امور کاری این اداره هدا

وزارت تحصیلات عالی جهت حل مشکلات استادان پوهیالی تلاش های را آغاز نموده و پیشنهادی را نیز در زمینه به مقام ریاست جمهوری ارائه نموده است.

07 Jan, 2018

این مطلب را پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و پوهندوی فیصل امین رئیس تقرر و انفکاک استادان نیز حضور داشتند، در نشستی با شماری اس

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به وفات پوهنمل دوکتور میرامان الدین حکیم استاد دیپارتمنت چشم پوهنتون طبی کابل.

07 Jan, 2018

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که دوکتور میرامان الدین حکیم  استاد پوهنتون طبی کابل داعی اجل را لبیک گفته و جان را به جان  آفرین سپرد.

از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی در وزارت تحصیلات عالی طی محفلی گرامیداشت به عمل آمد.

07 Jan, 2018

درمحفلی متذکره وزیر تحصیلا ت عالی، معینان این وزارت ، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روسای پوهنتون های مرکز، روسای ادارات مرکزی وجمعی از کارمندان این وزارت اشتراک ورزیده بودند.

جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

06 Jan, 2018

در جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی که تحت ریاست پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دایر شد، روی موضوعات مختلف بحث و فیصله های لازم بعمل آمد.

برای رسیدگی به خواست های اعتراض کنندگان یک کمیته مشترک ایجاد می شود.

03 Jan, 2018

هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان اعتراض کننده گان از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، به فیصله رسیدند تا یک کمیته کاری مشترک ایجاد و با تشخیص راه های حل، یک پلان منظم کاری در زمینه تهیه گر

وزیر تحصیلات عالی پیشنهادات والی کندز را بخاطر بهبود تحصیلات عالی آن ولایت استماع نمود.

02 Jan, 2018

این مطلب را پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیداری که با اسدالله عمرخیل والی کندز و شماری از مقامات محلی این ولایت انجام داد، بیان نمود. 

وزیر تحصیلات عالی فعالیت ها و کارکرد های ریاست تفتیش داخلی را استماع نمود پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیداری با کارمندان ریاست تفتیش داخلی این وزارت؛ بر مسئولیت های این ریاست در راستای ایجاد نظام بهتر تحصیلات عالی تاکید کرد .

01 Jan, 2018

در آغاز این دیدار غلام داؤد شایق رئیس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، طی پرزنتیشنی در رابطه به عمده ترین دست آوردهای ریاست تفتیش داخلی، جایگاه تشکیلاتی، نقـــــــــش ریاست تفتیش داخلی در راستای تحکیم حاکمیت قانون و

وزیرتحصیلات عالی رهنمودهای را جهت بهبود وضعیت کاری ریاست پلان و پالیسی صادرکرد پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی به سلسه نشست های کاری واداری اش، امروز با رئیس وکارمندان ریاست پلان وپالیسی وزارت تحصیلات عالی دیدار کرد.

31 Dec, 2017

دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی درآغاز، گزارش کاری، اهداف، برنامه ها، شیوه ها وکارشیوه های اجرایی این ریاست را شنوده ورهنمودهای لازم را جهت بهبود وضعیت اداری وکاری صادرکرد. 

Pages