You are here

اخبار

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تمام پوهنتونهای دولتی هدایت داد تا میتود تدریس شانرا مطابق معیار های جدید عیار نموده و بجای دادن نوت به محصلان، به تهیه کتب بپردازند

21 Oct, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی این مطلب را امروز طی ویدیو کنفرانس به مسولان پوهنتون های دولتی در مرکز و ولایات ابراز نمود.

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت مرگ نا به هنگام پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل

21 Oct, 2017

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل شد که پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد و آمر دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر کابل روز پنجشنبه داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوست انالله و اناالی

از ۸ هزار و ۱۷۵ تن کاندیدان واجد شرایط بست های بخش تدارکات در ادارات دولتی، امروز در پوهنتون کابل امتحان رقابتی اخذ گردید

21 Oct, 2017

داکتر عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا، درامورتحصیلات عالی، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین،

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت مرگ نا به هنگام پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل

21 Oct, 2017

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل شد که پوهنوال محمد عظیم حسین زاده استاد و آمر دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای پوهنتون کابل در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر کابل روز پنجشنبه داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوس

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت شهادت تعدادی از هموطنان ما به شمول سه تن از محصلان پوهنتون پکتیا در حادثه حمله تروریستی به قوماندانی امنیه آن ولایت

19 Oct, 2017

چنانچه هموطنان ما آگاهی دارند دشمنان مردم افغانستان با حمله تروریستی به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باز هم جنایت دیگر ی را مرتکب شده و صد ها تن هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی به مناسبت شهادت تعدادی از هموطنان ما به شمول سه تن از محصلان پوهنتون پکتیا در حادثه حمله تروریستی به قوماندانی امنیه آن ولایت

19 Oct, 2017

چنانچه هموطنان ما آگاهی دارند دشمنان مردم افغانستان با حمله تروریستی به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا باز هم جنایت دیگر ی را مرتکب شده و صد ها تن هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به تمام پوهنتونهای دولتی هدایت داد تا میتود تدریس شانرا مطابق معیار های جدید عیار نموده و بجای دادن نوت به محصلان، به تهیه کتب بپردازند

19 Oct, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی این مطلب را امروز طی ویدیو کنفرانس به مسولان پوهنتون های دولتی در مرکز و ولایات ابراز نمود.

از ۸ هزار و ۱۷۵ تن کاندیدان واجد شرایط بست های بخش تدارکات در ادارات دولتی، امروز در پوهنتون کابل امتحان رقابتی اخذ گردید

19 Oct, 2017

داکتر عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس ج.ا.ا، درامورتحصیلات عالی، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دوکتور احمد سیر م

به ارزش 2 ملیارد و 858 میلیون و 867 هزار افغانی قرار داد سه پروژه انکشافی امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت های برنده امضا شد

18 Oct, 2017

در محفل امضای این پروژه ها داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه روسای ادارات مرکزی این وزارت و نمایندگان شرکت های برنده حاضر بودند، گفت که پروژه های یاد شده شامل اعمار ای تی سی تی سنتر پوهنتون

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، ازلیلیه دخترانه پوهنتون کابل دیدار نموده، ضمن ارزیابی ازکیفیت مواد غذایی، مسوولان را به مراقبت ازنظم ونظافت هدایت داد

18 Oct, 2017

دوکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی در دیدار از لیلیه اناث، درحالی که احمد طارق صدیقی رئیس مالی واداری این وزارت نیزحاضربود، کیفیت مواد غذ ایی محصلان را به بررسی گرفته و از قراردادی ها خواست تا

Pages