You are here

اخبار

ساختمان پوهنحی انجینری و صالون طعام خوری پوهنتون لغمان افتتاح شد

02 Mar, 2019

وزیر تحصیلات عالی به ارزش 111 میلیون و 830 هزار افغانی ساختمان پوهنحی انجنیری و صالون طعام خانه پوهنتون لغمان را افتتاح و سنگ تهداب پوهنحی تعلیم و تربیه را گذاشت.

قرار است اولین نمایشگاه مشترک بین المللی اطلاعات و توسعه ارتباطات در کابل برگزار گردد

27 Feb, 2019

قرار است اولین نمایشگاه مشترک بین المللی اطلاعات و توسعه ارتباطات از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان و کنسرسیوم ایریانای کشور ایران در کابل برگزار گردد.

دفترکاری جدید آمریت امورمحصلان ودیتابیس ریاست پوهنتونها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گشایش یافت

27 Feb, 2019

پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی حین افتتاح این دفتربه توسعه دفاترکاری ومراقبت از روند امور کاری در دفاتر تاکید ورزید. 

سنگ تهداب ساختمان لیلیه پوهنتون ولایت نیمروز گذاشته شد

25 Feb, 2019

رییس جمهور غنى سنگ تهداب عمارت ليليه پوهنتون ولایت نیمروز را گذاشت

وزیر تحصیلات عالی در جریان سفر به ولایت هرات شماری از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را ارزیابی نمود

23 Feb, 2019

وزیر تحصیلات عالی در جریان سفر کاری به ولایت هرات شماری از نهاد ها

وزیر تحصیلات عالی سه پروژه را برای بلند بردن کیفیت تحصیلی و تحقیقی در پوهنتون هرات افتتاح کرد

22 Feb, 2019

وزیر تحصیلات عالی در دومین روز سفر کاری اش به ولایت هرات، سه پروژه مهم را در پوهن

وزیر تحصیلات عالی طی سفر کاری به ولایت هرات با والی آن ولایت دیدار نمود

21 Feb, 2019

وزیر تحصیلات عالی طی سفری کاری به ولایت هرات ضمن دیدار با والی آن ولایت، تعدادی از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد.

دیتابیس قوانین افغانستان در پوهنتون کابل رونمایی شد

20 Feb, 2019

دیتابیس قوانین افغانستان توسط مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل رونمایی گردی

مراسم فاتحه خوانی وزیر اسبق تحصیلات عالی دایر گردید

19 Feb, 2019

مراسم فاتحه خوانی دکتور شریف فایض وزیر اسبق تحصیلات عالی و موسس پوهنتون امریکایی

Pages