You are here

اخبار

قرار است پوهنتون افغان ترک به نام مولانا جلاالدین محمد بلخی رومی در کشور ایجاد شود

25 Nov, 2018

گامی دیگری در راستای ایجاد پوهنتون افغان ترک به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی در کشور گذاشته شد.

شفاخانه میوند از سوی ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی بررسی گردید

25 Nov, 2018

در پی شکایت یکتن از مریض داران در شفاخانه میوند، این شفاخانه از سوی ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی بررسی و سفارشات لازم

از روز جهانی محصل در وزارت تحصیلات عالی گرامی داشت بعمل آمد

21 Nov, 2018

وزیر تحصیلات عالی: " برای تقویت نظام تحصیلی کشور تلاش می نمایم و در راستای تطبیق تعهدات خویش به دولت و مردم از هیچ نوع س

روز جهانی محصل در پوهنتون تخار گرامی داشت شد

21 Nov, 2018

از روز جهانی محصل در پوهنتون تخار گرامی داشت به عمل آمد.

جلسه کمیسیون عالی ایجاد پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دایر شد

21 Nov, 2018

کمیسیون عالی ایجاد پوهنتون ها و موسسات تح

وزیر تحصیلات عالی در دیدار با کارمندان اناث نظریات آنها را استماع کرد

19 Nov, 2018

وزیر تحصیلات عالی طی نشستی با کارمندان و کارگران اناث وزارت تحصیلات عالی، نظریات، خواست ها و مشکلات آنان را استماع و در رابطه به بهبود فضای کاری و ایجاد زمینه های بهتر رشد آنان صحبت نمود.

از 132 تن محصلان اناث شایسته که از طریق پروژه پروموت به نهاد های تحصیلات عالی معرفی شده اند، تقدیر بعمل آمد

19 Nov, 2018

ز 132 تن محصلان اناث شایسته که از طریق پروژه پروموت به نهاد های تحصیلات عالی معرفی شده اند، امروز طی محفلی در وزارت تحصیلات عالی تقدیر بعمل آمد.

سیستم معلو ماتی مدیریت منابع بشری افتتاح شد

18 Nov, 2018

 سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری(HRMIS) در وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

گزارشات دوره تحصیل 48 تن از فارغان دوره ماستری کشور جاپان ارایه شد

18 Nov, 2018

گزارشات دوره تحصیل و آموزش های عملی 48 تن از فارغان رشته های مختلف دوره ماستری از کشور جاپان امروز در حضور داشت وزیر تحص

مرکز آموزشی انرژی قابل تجدید در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل افتتاح شد

17 Nov, 2018

وزیر تحصیلات عالی مرکز آموزشی انرژی قابل تجدید را در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل افتتاح نمود.

Pages