You are here

اعلامیه مشترک وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات در رابطه به نشر شایعات "سهمیه بندی کانکور" در رسانه های اجتماعی

02 ثور, 1398

 بدینوسیله اکیداً به اذهان عامه رسانیده می شود که موضوع (سهمیه بندی در امتحان کانکور) سال 1398 واقعیت ندارد. جدول نشر شده در رسانه های اجتماعی که گویا نشان دهنده سهمیه بندی می باشد از سوی عده ای نا آگاه و احتمالا مغرضین پخش گردیده است.  باید گفت که هیچ گونه سهمیه برای هیچ ولایتی در این جدول قید نگردیده و داوطلبان کانکور می توانند انتخاب شان را به اساس جدول عمومی نیز درج نمایند البته در کنار انتخاب در جدول عمومی که حق هر داوطلب است جدول متذکره نیز در اختیار شان قرار داده می شود تا در صورت عدم موفقیت از طریق رقابت عمومی، بتوانند از طریق رقابت ولایت شان نیز چانس کامیابی برای شان داده شود تا برای ولایاتی که از داشتن کادر های مورد نیاز محروم اند، زمینه عرضه خدمات در عرصه های مختلف نیز میسر گردد.

بناً موضوع یک بار دیگر به آگاهی هموطنان گرامی رسانیده شد و آن عده هموطنان ما که خواهان توضیحات بیشتر در زمینه میباشند، می توانند به صحفه انترنتی ( اداره ملی امتحانات) مراجعه نموده با ارائه سوالات شان حل مطلب نمایند.

با احترام