You are here

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

10 سنبله, 1398

به اطلاع تمام متقاضیان کانکور سال ۱۳۹۸ که از طریق اداره ملی امتحانات کانکور به عنوان (واجد شرایط به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ) شناخته شده اند، رسانیده می شود که به نهاد های مورد علاقه شان جهت ثبت نام مراجعه فرمایند و نهاد های محترم تحصیلات عالی خصوصی مطابق به طرح جدید شمولیت و اجدین شرایط در رشته های دارای مجوز در ثبت نام و جذب شان اقدام اصولی نمایند.

همچنان قابل یاد آوریست که تخفیف های ویژه از طرف پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی قابل اجرا می باشد.