You are here

اطلاعیه دفتر (HEDP)

19 حوت, 1397

وزارت تحصیلات عالی به همکاری مالی بانک جهانی؛ از طریق برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در نظر دارد برای سال 2019 میلادی، 20 پروژه تحقیق انفرادی و 10 پروژه تحقیق گروپی را تمویل نماید. نیاز است تا این پروژه ها توسط اعضای کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی، مطابق معیار های تحقیقات علمی، تهیه گردد و بعد از طی مراحل قانونی و اصولی در وزارت تحصیلات عالی، مورد اجراآت قرار گیرد

بناً به اطلاع مسوولان پوهنتون های دولتی مرکز و ولایات کشور رسانیده می شود تا از طریق تکثیر این نامه با ضمایم آن به تمام پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها و نصب اطلاعیه در بورد های اطلاع رسانی پوهنحی‌ها به اطلاع تمام اعضای کادر علمی آن پوهنتون برسانند تا پروپوزل های تحقیق گروپی و انفرادی خویش را تهیه و جهت طی مراحل قانونی و اصولی از طریق ایمیل آدرس hedpgrant@gmail.com به وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند. آخرین تاریخ پذیرش پروپوزل های تحقیق 15 حمل 1398 خورشیدی می باشد

انتظار می رود حین تهیه پروپوزل های تحقیق توسط اعضای محترم کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی نکات آتی در نظر گرفته شود:

  1. حد اکثر بودجه برای یک پروژه تحقیقی گروپی 595200 افغانی و برای یک پروژه تحقیقی انفرادی 148800 افغانی در نظر گرفته شده است
  2. پروژه های تحقیقی باید دارای مفیدیت اقتصادی بوده و به پروژه هایی که در رشته های دارای اولویت تهیه گردد، ارجحیت داده خواهد شد.
  3. برای محققان هیچ نوع حق الزحمه در نظر گرفته نشده است
  4. محقق در پایان پروژه تحقیقی خویش، یافته های تحقیق خود را به صورت معیاری در یکی از ژورنال های علمی معتبر بین المللی به نشر برساند

برای دسترسی به معلومات فوق توأم با کاپی رهنمود های تحقیق گروپی و انفرادی و فارمت پیشنهاد تحقیق روی لینک ذیل کلیک نمایید.
http://www.hedp.af/2382-2/