You are here

اخبار

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جریان سفر کاری به ولایت هرات 8 نهاد تحصیلات عالی خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد

18 Oct, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جریان سفر کاری به ولایت هرات 8 نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در آن ولایت مورد ارزیابی قرار داده بر بلند بردن کیفیت و تطبیق قوانین در آن نهاد ها تاکید ورزید.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری کاری به ولایت هرات با والی آن ولایت و هیئت رهبری پوهنتون هرات دیدار نمود

18 Oct, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفری کاری به ولایت هرات با والی آن ولایت و هیئت رهبری پوهنتون هرات دیدار نموده روی تقویت و انکشاف تحصیلات عالی در آن ولایت صحبت کردند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی با نماینده سازمان صحی جهان دیدار نمود

18 Oct, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار پیرامون بهبود وضعیت صحی شفاخانه ها، اعمار شفاخانه های کادری، اکمال ادویه جات ضروری و ایجاد کورس های آموزشی و تخصصی در

جلسه کمیته موظف در مورد مقرره نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دایر گردید

15 Oct, 2019

جلسه کمیته موظف در مورد بحث روی مقرره نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و میکانیزم اخذ

کمیته ملی قوانین طرح مقررۀ آموزش دورۀ لیسانس را مورد تایید قرار داد

14 Oct, 2019

جلسه کمیته ملی قوانین که تحت ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر

سومین نشست وزرای تحصیلات عالی و معارف کشور های عضو سارک دایر گردید

13 Oct, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هئیت همراه شان

ورکشاپ آموزشی گرافیک دیزاین و انیمیشن در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

13 Oct, 2019

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی و نشراتی را در

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، پروژه ساختمانی شفاخانه های تداوی سرطان و دو صد بستر علی آباد را بررسی نمود

12 Oct, 2019

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رییس شفاخانه

سیمینار آموزشی تحت عنوان" افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی با درنظر داشت شاخص های ملی و جهانی علم سنجی" دایر شد

12 Oct, 2019

سیمینار آموزشی تحت عنوان" افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی با در نظر داشت شاخص های

Pages