You are here

44 تن از جوانان از برنامه ماستری و دکتورای کشور جاپان فارغ شدند

44 تن از جوانان کشور پس از سپری نمودن دورۀ آموزشی ماستری و دکتورا در جاپان، به کشور برگشت نمودند

این جوانان که استادان پوهنتون ها و کارمندان ادارات مختلف دولتی می باشند از طریق پروژه پیس (PEACE) کشور جاپان به این بورسیه ها اعزام شده بودند. 
درمحفل استقبالیه از این جوانان که در وزارت تحصیلات عالی دایرشد، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی، آموزش جوانان افغان را در مقاطع ماستری و دکتورا در کشورجاپان، یک دستاورد بزرگ درعرصه اکادمیک کشور خوانده و آن را به جوانان برگشت کننده، مبارکباد گفت. 
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی کمک های کشور جاپان را برای افغانستان ارزشمند خوانده و گفت، از سال 2002 تا کنون کشور جاپان، افغانستان را دربخش های مختلف به ویژه بورسیه های تحصیلی کمک های قابل ملاحظه ی نموده است. 
سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ارتقای ظرفیت علمی استادان را جهت ارتقای کیفیت نظام تحصیلی، یکی از اولویت های این وزارت خوانده واضافه کرد: " جای بسیار خوشی است که دها تن از اعضای کادرعلمی ما در کشور جاپان و سایر کشورها درسطح ماستری و دکتورا تحصیل نموده و با تجارب جدید علمی به کشور برگشت نموده اند." 
موصوف از فارغان متذکره خواست، تا مسوولیت های شان را در قبال جامعه به وجه احسن انجام داده و با تجارب علمی شان در رفع مشکلات مردم تلاش ورزند. 
دراین محفل آقای میتسوجی سوزوکا سفیر جاپان مقیم کابل ضمن اظهار مبارکی بخاطر تکمیل دوره تحصیلی ماستری و دکتورا به جوانان افغان که از جاپان بازگشت کرده اند، برادامه همکاری های اکادمیک شان از طریق پروژه پیس تاکید ورزید.


همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ملاقاتی که با سفیر جاپان در دفتر کارش انجام داد، روی ایجاد روابط اکادمیک میان پوهنتون های هر دو کشور و افزایش بورسیه های تحصیلی بحث و تبادل نظر نمودند.