You are here

35 تن از داکتران، اسناد دوره اکمال تخصص شان را بدست آوردند

 35 تن از داکتران، اسناد فراغت شان را از دورۀ اکمال تخصص از شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل، بدست آوردند.

در محفلی که  به این مناسبت  در پوهنتون طبی کابل دایر گردید، پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان  وزارت تحصیلات عالی، فراغت دکتوران را از برنامه اکمال تخصص یک گام ارزنده در راستای عرضه خدمات با کیفیت در کشور عنوان نموده، گفت:" اکمال تخصص واقعاً در تمام دنیا یکی از برنامه های نهاد های علمی طبی می باشد." او افزود:" وزارت تحصیلات عالی با توجه به نیاز جامعه به متخصصان طبی در بخش های داخله، جراحی و اطفال از برنامه های اکمال تخصص در شفاخانه های کادری حمایت و پشتیبانی می کند."

معین امور محصلان هدف اساسی وزارت تحصیلات عالی را ارایه خدمات با کیفیت در عرصه آموزش خوانده وافزود:" وزارت تحصیلات عالی در بخش محتوایی، به بازنگری نصاب و ایجاد دیپارتمنت های پژوهشی، ارتقای ظرفیت و کادر های مسلکی؛ و در بخش ساختاری، به اصلاحات اداری پرداخته که بخشی از این برنامه ها تحقق یافته و قسمتی از آن در شرف نهادینه شدن است."

بری صدیقی گفت وزارت تحصیلات عالی با تعهدی که به ارتقای ظرفیت دارد، برنامۀ ماستری در بخش طب وقایوی را عملاً در پوهنتون طبی ایجاد کرده، در بخش پتولوژی کلنیکی نیز برنامه ماستری به زودی ایجاد می شود و در بخش طب وقایوی برنامه دکتورا  در حد طرح و پلان زیر کار قرار دارد.

معین وزارت تحصلات عالی از تمام فارغان  برنامه اکمال تخصص خواست که با توجه به مسوولیت سنگین انسانی شان بدون در نظرداشت ملاحظات قومی، مذهبی، زبانی و سمتی در خدمت قشر نیازمند وهموطنان عزیز شان باشند.

هم چنان پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل گفت: " شما کسانی استید که برای خدمت، وقایۀ  صحت جامعه،  ارتقای دانش و انتقال آن به هم مسلکان تان تعهد نموده اید، امید وارم در حرفه خود صادق، خدمت گزار و متعهد بمانید."

رییس پوهنتون طبی کابل گفت:" مردم افغانستان به دلیل عدم شناخت شان از متخصصان و این که بیماری شان به کدام متخصص مربوط می شود هم در داخل کشور و هم در بیرون متضرر می شوند." پوهاند ظریف افزود:" در داخل و خارج از کشور،  از عدم آگاهی مردم سوء استفاده می شود و روی آنان تجارت صورت می گیرد."

 پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریک به فارغان برنامه اکمال تخصص، انکشاف پایدار نیروی بشری در حوزه آموزش عالی را از اهداف مهم وزارت تحصیلات عالی قلمداد نموده و گفت بدون انکشاف پایدار نیروی بشری جامعه رشد نمی کند. شهید زاده گفت:" امکانات، تجهیزات و منابع به خودِی خود باعث رشد در جامعه نمی شود بلکه این دانش و تخصص است که جامعه را  در مسیر ترقی و تعالی قرار می دهد. رییس انسجام  افزود:" برنامه های اکمال تخصص و ترویج دانش مسلکی علت عُبور از رویکرد های سنتی به یک روش مدرن طبی می شود و باعث می گردد که یک تیوری در عمل پیاده شود."

درپایان، اسناد فراغت شاملان دوره اکمال تخصص توزیع گردید.