You are here

22 تن ازاستادان پوهنتون ها به منظور به کارگیری شیوه تدریس و آموزش انلاین از طریق برنامه ایدیکس به هندوستان اعزام شدند

به منظور به کارگیری شیوه تدریس و آموزش انلاین از طریق برنامه ایدیکس(edx) امروز 22 تن از استادان جوان پوهنتون های مرکز و ولایات برای یک دوره آموزشی کوتاه مدت به کشور هندوستان اعزام شدند.
اعزام این استادان به اساس یک برنامه وزارت تحصیلات عالی جهت استفاده موثر از سیستم انلاین آموزش و تدریس(edx) است که به همکاری دفتر USWDP اخیراً توسط وزیر تحصیلات عالی رسماً آغاز شد.
قبل از اعزام این استادان دومین ورکشاپ رهنمودی برای آنان از جانب دفتر USWDP در مقر وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در نخستین ورکشاپی که برای استادانی یاد شده، گفت : « وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا از طریق برنامه (edx) قدم های را برای ایجاد و راه اندازی کورس های انلاین در پوهنتون های دولتی افغانستان بردارد. باید تکنالوژی معلوماتی را به نبض یک جریان حرکت مثبت و متدوام که جوابگوی نیازمندی های جامعه ما و هماهنگ با جریان عصر حاضر باشد، تبدیل سازیم».
موصوف افزود: «فراهم سازی زمینه های آموزش فراتر از شیوه های تدریس رو در رو در صنف های سنتی، از برنامه های وزارت تحصیلات عالی بوده و استفاده از سایت و برنامه ایدیکس باعث میشود تا کیفیت تدریس و آموزش در نهاد های تحصیلی افزایش یابد.»
به گفته وزیر تحصیلات عالی ، پوهنتون های دولتی کشور، کورس های را هر سال از طریق سایت ایدیکس برگزار خواهند کرد. استفاده کنندگان ابتدایی کورس ها محصلان خواهند بود و به این صورت صنوف تحصیلات عالی با ایجاد سهولت های تکنالوژی معلوماتی به خانه ها نیز منتقل خواهد شد، همچنان مداومین کورس های برنامه ایدیکس به تحصیلات عالی با کیفیت و مواد درسی پوهنتون های بزرگ کشور و پوهنتون های مشهور جهان دسترسی خواهند یافت.