You are here

یک هزار و 508 تن محصل از پوهنتون ولایت تخار فارغ التحصیل گردیدند

در محفل گرامی داشت از فراغت این دانشجویان، مقامات محلی این ولایت، هییت رهبری و استادان پوهنتون تخار، وکلای شورای ولایتی، رووسای اداره های دولتی و غیر دولتی آن ولایت شرکت نموده بودند. 

داکتر فضل الله مجددی والی تخار ضمن ابراز تبریک به هییت رهبری دانشگاه تخار، فارغان التحصیلان و اولیای ایشان، فراغت جوانان را عاملی برای توسعه علم و معرفت و ظهور نسل آگاه تر در عرصه های مختلف مدیریتی و رهبری عنوان کرد

مجددی گفت:" نیروی انسانی تحصیل کرده، عامل و ضامن دوام توسعه پایدار بوده و مردم به توانایی های شما باور دارند". والی ولایت تخار از دانش آموختگان تقاضای خدمات صاقانه به میهن و مردم نمود و تا کید ورزید که چالش های موجود، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی در این کشور با دستان توانمند دانش آموختگان حل خواهد شد

سپس پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار هدف از برگزاری جشنواره فراغت دانشجویان را ارج گذاری به جایگاه دانش آموختگان عنوان نمود و نقش جوانان تحصیل یافته را در تأمین ارزش های علمی، نهادینه شدن فرهنگ هم اندیشی و هم پذیری و تحکیم ثبات در کشور برجسته خواند

خیرخواه تاکید ورزید که جهان با کمک علم و دانش به مدارج عالی انسانی، ترقی و پیشرفت رسیده و افغانستان نیز از همین روزنه می تواند به روشنی و اقتدار دست یابد

وی گفت هییت رهبری دانشگاه تخار و استادان این کانون علمی همواره کوشیده اند تا با انجام وظیفه مقدس تعلیم و تحصیل، جوانان را از مقلد به محقق، رهبر و عناصر فعال در جامعه تبدیل کنند و آنان را چنان پرورش دهند که در سر آروزی برای ساختن و داشتن افغانستان متحد و یک پارچه داشته باشند

وی افزود:" اگر بخواهیم مشکلات جامعه را از پیش روی خود برداریم و از پس مسایلی چون پيشرفت و انكشاف جامعه بدر آییم به دانش و دانشمندان بیشتری نیاز خواهیم داشت."

در این محفل برای 45 تن از دانشجویان برتر و تعدادی از استادان فعال از سوی مقام ولایت تخار تحسین نامه و تحایف نیز توزیع گردید.