You are here

یک محصل افغان موفق به ساختن شیشه پنجره های هوشمند شده است

 

فروزان فقیری یک محصل افغان موفق به ساخت شیشه پنجره های هوشمند با قابلیت کنترول نور و دستگاه سنجش آلودگی های محیطی با ثبت و کنترول از راه دور شده است.
این محصل افغان باشنده کابل بوده و و در رشته فزیک در مرکز تحقیقات علوم فزیک پلاسمان دانشگاه آزاد اسلامی تهران درجه ماستری اش را به پایان رسانیده است. 
فروزان فقیری امروز در یک کنفرانس علمی که در ادیتوریم پوهنتون کابل دایر شد در مورد اختراعات خود معلومات داده و پروژه های یاد شده را از لحاظ علمی و تخنیکی معرفی نمود.
در این کنفرانس علمی پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، رهبری پوهنتون کابل، استادان و تعدادی ازمحصلان شرکت نموده بودند.
وزیر تحصیلات عالی با تمجید از اختراعات خانم فقیری گفت که در حالیکه تلاش های جدی برای نهادینه شدن تحقیقات علمی در پوهنتون های کشور جریان دارد خوشبختانه در خارج کشور نیز محصلان افغان با اختراعات و کشفیات شان افتخار می آفرینند.
دکتور خواجه عمری اضافه کرد که آلودگی هوا در جهان امروز به یک چالش عمده زندگی بشری تبدیل گردیده و اختراع دستگاه سنجش آلودگی های محیطی با کنترول از راه دور توسط محصل افغان یک دستاورد بزرگ محسوب می گردد.
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت که پوهنتون های افغانستان اکنون در حالت گزار از آموزش ها به شیوه تیوری بوده و ما کوشش می کنیم تا در تمام نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی زمینه تحقیقات، اختراعات و کشفیات را برای استادان و محصلان فراهم سازیم.
وزیر تحصیلات عالی اطمینان داد که دروازه پوهنتون های کشور بروی فروزان فقیری و سایر محصلان با استعداد افغان که در خارج کشور دست به اختراعات و خلاقیت ها می زنند، باز بوده و می توانند از توانایی های شان در راه خدمت به مردم و میهن شان استفاده نمایند.
استاد حمید الله فاروقی مشاور رییس جمهور و رییس پوهنتون کابل اختراعات یاد شده را توسط یک دختر افغان افتخار بزرگ برای مردم افغانستان خوانده، گفت که استعداد های و خلاقیت های جوانان افغان باید شناسایی شده و از توانایی های شان استفاده صورت گیرد. 
وی ابراز آمادگی نمود که برای این گونه جوانان زمینه هر نوع فعالیت های علمی و تدریسی را در پوهنتون کابل فراهم سازد.
خانم فروزان فقیری شیشه های هوشمندی که وی ساخته است در ساختمان ها، موتر ها، طیاره ها و سایر موارد استفاده شده و قابلیت تجزیه و کنترول حرارت نور آفتاب را دارا می باشد. و برای تزئین منازل نیز بکار برده می شود.