You are here

کنفرانس علمی تب خونریزی دهندهCCHF)) در پوهنتون هرات برگزار گردید

این کنفرانس علمی توسط پوهندوی نذیر احمد توخی استاد پوهنځی علوم وترنری با همکاری مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات در سالون کنفرانس های پوهنځی زراعت برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه نکات مهم در باره مرض تب خونریزی دهنده، راه های جلوگیری از مرض، کاهش خطر انتقال از حیوان به انسان و کاهش خطر انتقال از انسان به انسان عنوان گردیده است.

استاد توخی ضمن ارائه معلومات عمومی پیرامون این مرض، گفت: در صورت مشاهده علائمی چون: تب ناگهانی، جان درد، خستگی، ضعف، سردرد، درد شدید عضلات، بی اشتهایی، درد پشت حدقه چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلو درد و دل درد شخص باید سریعاً به داکتر مراجعه نماید.

وی همچنان راه های جلوگیری از این مرض را پوشیدن لباس محافظ با رنگ روشن که به آسانی کنه ها در روی لباس شناسایی شوند، استفاده از مواد ضد کنه بر روی لباس، بررسی کردن دقیق و منظم لباس و جلد برای ارزیابی کنه و دور نمودن آن به شکل مصئون، جستجو برای از بین بردن و کنترول آلودگی های کنه در حیوانات یا محل نگهداری حیوانات، جلوگیری از نگهداری حیوانات در محل هایی که کنه ها در آن فراوان بوده و فصلی که در آن بیشتر فعالیت دارند، عنوان کرد.

همچنان اجتناب از نزدیکی فزیکی با افراد مبتلا به این عفونت، پوشیدن لباس محافظ و دستکش در جریان مواظبت از افراد مریض و شستن منظم دست ها بعد از مراقبت یا ملاقات با افراد مریض از جمله مواردی است که در برخورد با شخص مریض باید رعایت گردد.