You are here

کشور ازبکستان ۲۵ عراده موتر سرویس و سه عراده تراکتور را به افغانستان مساعدت کرد.

از جمله این وسایط قرار است یک تعداد آن در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار داده شود.
وسایط متذکره دیروز از جانب عصمت الله ایرگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان به حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و هوانوردی در بندر حیران شهر مزارشریف تسلیم داده شد. 
در محفل تسلیم دهی وسایط یاد شده دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی صحبتی از کمک های کشور ازبکستان قدردانی نمود. موصوف ضمن اشاره به روابط نیک و حسن همجواری میان دو کشور، خواستار تقویت روابط به ویژه در عرصه تحصیلات عالی گردید. وی همچنان از نماینده رئیس جمهور ازبکستان خواست تا در نهایی سازی تفاهمنامه های که در عرصه تحصیلات عالی میان دو کشور صورت گرفته است تلاش نمایند.
در این محفل به اساس پیشنهاد رئیس پوهنتون بلخ، نماینده رئیس جمهور ازبکستان وعده داد تا برای تقویت زبان ازبیکی در پوهنتون بلخ، یک استاد ورزیده این زبان را برای یک مدت به دیپارتمنت زبان ازبیکی آن پوهنتون معرفی نماید. 
قابل ذکر است که وسایط کمک شده از جانب ازبکستان قبلا در دیداری میان روئسای جمهور دو کشور در تاشکند از جانب رئیس جمهور ازبکستان وعده داده شده بود. 
در محفل تسلیم دهی این وسایط، معاونین وزارت خارجه و معادن و صنایع جمهوری ازبکستان، معاون والی بلخ، رئیس پوهنتون بلخ، رئیس و وکلای شورای ولایتی، و جمعی از متنفذین، تجار ملی، استادان و محصلان نیز شرکت نموده بودند.