You are here

چهارمین نشست روسا و مسوولان مالی و اداری پوهنتون های مرکز به منظور تطبیق بهتر مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

 در این نشست پس از آنکه پریزنتیشن آماده شده از جانب دفتر USWDP در رابطه به چالش های موجود فرا راه تطبیق مقرره یاد شده ارائه گردید، وزیر تحصیلات عالی با تاکید بر تطبیق استقلالیت مالی برای پوهنتون های کشور گفت که تطبیق این مقرره  امکانات وسیع مالی و عایداتی را برای پوهنتون ها فراهم می سازد.

 وزیر تحصیلات عالی گفت که پوهنتون ها باید در تطبیق این مقرره با جدیت عمل نمایند. وی  به مسوولان چهار پوهنتون مرکزی اطمینان داد که در مورد تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون های کشور، وزارت تحصیلات عالی در کنار شان بوده و هرگونه همکاری لازم را انجام خواهد داد.

 وی از پوهنتون های که در تطبیق این مقرره ابراز آمادگی نموده اند تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود تا پس از این نشست مسوولان پوهنتون ها مقرره متذکره را تطبیق نموده و گام های موثری را در این راستا بردارند.

بعدا د رحالیکه معینان علمی و مالی و اداری و همچنان روسای مالی و اداری، تضمین کیفیت، انسجام امخور اکادمیک و تقرر و ترفیعات حضور داشتند، اشتراک کنندگان روی مشکلات و موانع مطرح شده  بحث نموده نظریه ها و پیشنهادات شان را در زمینه بیان نمودند.

مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها در سال 1392 نافذ گردیده اما تا کنون به علت آنچه کمبود ظرفیت های لازم و سایر مشکلات خوانده می شود جنبه تطبیقی کسب نکرده است. وزارت تحصیلات عالی مصمم است تا با رفع مشکلات و چالش ها راه را برای تطبیق این مقرره هموار سازد.