You are here

پیکر دکتور شریف احمد فایز نخستین وزیر تحصیلات عالی به زادگاه اش هرات منتقل شد

پیکر دکتور شریف احمد فایز نخستین وزیر تحصیلات عالی پس از سقوط طالبان و رییس دانشگاه آمریکای افغانستان به زادگاه اش هرات منتقل شد

پوهاند محمد عثمان بابری مشاور وزارت تحصیلات عالی و معین پیشین امور علمی این وزارت، پوهاند دکتور محمد انور شمس وزیر پیشین تحصیلات عالی و رییس ریاست امتحانات کانکور، محمد ضیا ساحل رییس نشرات، اطلاعات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی در مراسم انتقال تابوت، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی حضور داشتند

پوهاند محمد عثمان بابری، دکتور شریف فایز را یکی از شخصیت های خدمت گذار و صادق به میهن خوانده، گفت: " او برای اعاده جایگاه علم و دانش در کشور تلاش های زیاد به خرچ داد. بابری افزود داستان ارباب معرفت در مرگ ظاهری خلاصه نمی شود؛ دکتور فایز در تاریخ آموزش عالی کشور به عنوان یک نام نیک و عنصر خدمتگار، ماندگار خواهد بود." 

همچنان محمد ضیا ساحل رییس نشرات، اطلاعات و روابط عامه، ضمن ابلاغ پیام پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی به خانواده دکتور فایز، در گذشت او را ضایعه بزرگی به خانواده علم و معرفت عنوان نمود. آقای ساحل افزود دکتور شریف فایز با ارایه خدمات شایسته در عرصه آموزش عالی برای تمام معرفت ورزان، شخصیت قابل احترام بود و خانواده تحصیلات عالی در کشور از درگذشت دکتور فایز شدیداً متاثر است

دکتور شریف احمد فایز از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۳ وزیر تحصیلات عالی بود و یکی از پرتلاش ترین چهره ها در زمینه امروزی کردن علم در نهاد های علمی کشور محسوب می شد. فایز روز جمعه و در سن 72 سالگی به دلیل بیماری در گذشت.