You are here

پیام پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در پیوند با حملات انتحاری اخیر در كشور

ملت نجیب و شرافتمند افغانستان در اين روزها به گونه ي پیاپی هدف حملات کور و وحشيانه ي دشمنان قرارگرفته است؛ چنان که زندگی مردم ما را در نقاط مختلف کشور به ماتم و اندوه کشانده است. 
بد بختاته این حملات از ننگرهار، هلمند و قندهار تا کابل از مردم ملکی، از زن، مرد، کودک، پیر و جوان قربانی گرفت و صدها دختر و پسر را از دولت حضانت وسرپرستی والدین شان محروم ساخت.
انالله وانا الیه راجعون
حملاتی از اين قبیل که مردم ملكي هدف قرار داده می شود در هيج دین و آييني قابل توجیه نیست و نمي باشد. 
موضِع دین مقدس اسلام در اين زمینه روشن تر از آن است که به استشهاد گرفته شود. قرآن کریم به عنوان نخستین مصدر دين مقدس اسلام به صراحت می گوید " و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او (آتش) جهنم است، که در آن جاوید (معذّب) خواهد بود و خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید بر او مهیا سازد."
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به عنوان یک واحد علمی و زمينه ساز تعليم و تحصيل برای فرزندان این کشور، هدف قراردادن افراد ملکی را توسط گروه های مسلح مخالف دولت محکوم نموده و آن را مغایر ارزش هاي دینی؛فرهنگی، انسانی وافغانی می داند.
هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی ضمن ابراز همدلی و همدردي با خانواده های شهدا و استدعاي شفای عاجل به زخمیان ناشی از این رویداد های خونین، از مخالفان مسلح افغانستان می خواهد که با آگاهی از دستورات دین مقدس اسلام و مسئولیت های میهنی خویش، از کشتار به ویژه افراد ملکی، خود داری نموده، با درپیش گرفتن راه صلح ، برادری و آشتي به مردم رنجیدیده افغانستان، رفاه و آسايش را به ارمغان بیاورند و به جای یتیم ساختن کودکان معصوم این سرزمین، در جهت تعلیم و تربيه آنان برای آینده درخشان افغانستان تلاش بورزند.
از خداوند لایزال استدعا دارم تا گلیم جنگ و خشونت را از سرزمین مان برچیده و نور صلح و ثبات دایمی را در افغانستان عزیز بگستراند.