You are here

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیدار با تیم های ازمحصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل که قرار است در برنامه های رقابتی جهانی شرکت نمایند، دیدار نموده بر ارائه پایان نامه های محصلان در مطابقت به نیازمندی های جامعه تاکید کرد.

در این دیدار پوهنوال محمد سعید کاکړ رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت: یک تیم از محصلان این پوهنتون که شامل دو پسر و دو دختر می باشد قرار است در برنامه رقابتی محصلان کشور های مختلف زیر نام هلت پرایز که به همکاری سازمان ملل متحد برگزار می شود اشتراک و پروژه شان را ارایه دارند.
وی اضافه کرد هدف از برگزاری رقابت سالانه هلت پرایز ایجاد و راه اندازی پروژه های اجتماعی و تطبیق ایده های تجاری-اجتماعی جهت رسیده گی به مسایل مهم و اساسی که روزانه میلیون ها فرد در جوامع مختلف به آن مواجه اند، میباشد. 
به گفته نقیب الله عزیزی یک تن از محصلان شامل این تیم؛ پروژه آنان ساخت یک دستگاه در بخش تولید برق و تصفیه آب می باشد که از وسایل و تجهیزات قابل دسترس تهیه گردیده است.
قرار است این تیم در ماه مارچ 2018 در مسابقات منطقه ی که در شهر دبی برگزار می گردد اشتراک نمایند.
در این دیدار همچنان تیم روباتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز در رابطه به مسابقات روبات سازی که در کشور ویتنام برگزار می گردد معلومات ارایه نموده گفت: در این مسابقات تیم های اشتراک کننده باید توانایی ساخت دو روباتی را که بتوانند در بازی فلکوریک آن کشور رقابت کنند، داشته باشند.
به اساس معلومات تیم روباتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ این رقابت ها برای محصلان برحال دوره لیسانس می باشد که از سال 2002 به این سو در کشور های مختلف برگزار می گردد و هدف آن بلند بردن سطح دانش محصلان و شریک ساختن تجارب میان شان می باشد.
همچنان در دیدار یاد شده چند تن از محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل که روی ایجاد سیستم معلوماتی و بایومتریک محصلان در آن پوهنتون کار می کنند نیز معلومات ارایه نمودند.
به گفته تیم متذکره هدف از ساخت سیستم معلوماتی و بایومتریک تبدیل نمودن تمام پروسه های کاری از سیستم کاغذی به سیستم کامل الکترونیکی مطابق اسنتدرد های ملی و بین المللی برای ایجاد شفافیت و سهولت در روند کاری و جلوگیری از فساد در سطح پوهنتون میباشد که تا کنون 50 فیصد کار آن تکمیل گردیده و در نظر است تا در بهار سال آینده تطبیق گردد.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی بعد از استماع گزارش تیم های یاد شده ضمن قدردانی از رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و تلاش های محصلان آن پوهنتون گفت: وزارت تحصیلات عالی مطابق به اولویت های کاری خویش در عرصه های گوناگون از ایجاد مراکز واقعی تحقیقات علمی در پوهنتون های کشور حمایت و پشتبانی می کند.
موصوف همچنان گفت که به تمام پوهنتون های کشور هدایت داده تا مطابق نیازمندی های جامعه موضوعات پایان نامه های محصلان شان را انتخاب تا از آن استفاده صورت گیرد.