You are here

پوهنتون هرات در مسابقات بین المللی در میان 21 تیم، مقام دوم را کسب نمود

تیم حکمیت تجارتی پوهنتون هرات توانست در مسابقات حکمیت تجارتی بین المللی با حضور 21 تیم خاورمیانه که در کشور بحرین برگزار شد مقام دوم را از آن خود کند.

دو تن از اعضای این تیم هر یک پریسا سکندری و فریده رزاقی عنوان بهترین ارائه کنندگان را در سطح خاورمیانه به خود اختصاص دادند.

این تیم در سطح ملی نیز قهرمان این مسابقات گردیده بود که با این قهرمانی توانست به مسابقات بین المللی راه پیدا کند.

گفتنی است این تیم در مسابقات جهانی که در هانگ کانک برگزار می گردد نیز حضور خواهد داشت.