You are here

ویدیوکنفرانس سر پرست وزارت تحصیلات عالی با مسوولان پوهنتون های ولایات کشور

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی یک ویدیو کنفرانس با مسوولان پوهنتون های ولایات کشور، پلان ها و طرح های اصلاحی سه ماه کاری آیندۀ خویش را شریک ساخت.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی، انکشاف و بازنگری اسناد تقنینی، انکشاف و توسعه پوهنتونها، اصلاح ساختاری و انکشاف و توسعه آموزش الکترونیکی را از پلان ها و طرح های اصلاحی سه ماه آینده این وزارت خوانده و از پوهنتونهای مرکز و ولایات خواست تا پایان هفته جاری نظریات و پیشنهادات شان را در زمینه به وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند.
سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت:" دوازده سند تقنینی که لست شده است، به پوهنتون ها ارسال می گردد تا نظریات و پیشنهادات علمی و تجربی شان را در زمینه بهبود وضعیت با وزارت تحصیلات عالی شریک سازند."
موصوف علاوه نمود که پوهنتون های ولایات اجراآت کاری خویش را به سه کتگوری تقسیم نموده، اولویت بندی نمایند و از ارسال اجراآت که در صلاحیت پوهنتون ها می باشد، به وزارت تحصیلات عالی خود داری نمایند.
بالاکرزی در بخش انکشاف و توسعه پوهنتون ها گفت:" امیدواری های وجود دارد تا تعدادی از پوهنتون های که محوطه آن دیوار ندارند، احاطه شوند و اراضی پوهنتون ها از غصب مصوون گردند.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی در بخش انکشاف و توسعه آموزش الکترونیکی گفت:" استادان مجرب که در شماری از پوهنتون های کشور مصروف درس و تدریس هستند، تدریس آنان بشکل الکترونیکی به طور مسلسل ضبط گردیده تا برای تمام محصلان کشور مورد استفاده باشد."
وی تاکید نمود که این برنامه ها به هر دو زبان ملی دری و پشتو ثبت و به دسترس محصلان قرار داده شود.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی از روئسای تمام پوهنتونهای کشور خواست تا نظریات و پیشنهادات شان را با شورا های علمی و استادان شریک ساخته و الی تاریخ 23 جوزای ماه روان آن را به شکل کتبی به وزارت تحصیلات عالی ارسال نماید.
موصوف همچنان از روئسای پوهنتون ها خواست تا از اجراآت کاری که در مخالفت با قوانین و مقررات تحصیلات عالی باشد، اباء ورزند.


در همین حال سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی از کارکرد ها و فعالیت های عبدالباری یوسفی رییس تدارکات این وزارت که تازه به حیث معین مالی و اداری، اداره ملی احصاییه مرکزی تعیین گردیده است تمجید نموده، این موفقیت را برای ایشان تبریک گفت. موصوف تحسین نامه ی را از طرف هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی به پاس خدمات ارزنده اش، به وی اعطا نمود.