You are here

وزیر تحصیلات عالی وضعیت پوهنتون های رابعه بلخی و غرجستان را بررسی نمود

وزیر تحصیلات عالی مطابق برنامه بررسی مستقیم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی شام دیروز وضعیت پوهنتون های رابعه بلخی و غرجستان را بررسی نموده برای بهبود امور این پوهنتون ها هدایات لازم داد.

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حضور داشت پوهندوی محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و محمد ضیا ساحل رئیس نشرات و روابط عامه این وزارت نخست به پوهنتون غرجستان رفته این پوهنتون را از نگاه داشتن معیار های لازم بررسی کرد.

وزیر تحصیلات عالی در این دیدار غیر مترقبه وضعیت کتابخانه، لابراتوار، دیتابس محصلان و استادان مشاهده و با جمعی از محصلان در رابطه به مشکلات و خواست های شان صحبت نمود.

دکتور خواجه عمری گفت که وزارت تحصیلات عالی در راستای رفع مشکلات و بهبود وضعیت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی جدی بوده و برنامه های را در زمینه روی دست دارد. تطبیق مراحل سه گانه تضمین کیفیت و اعتبار دهی، داشتن استادان مجرب، دیتابس منظم و شفاف استادان و محصلان و داشتن سایر معیار های ضروری یک نهاد تحصیلی از مواردی بود که وزیر تحصیلات عالی بر آن تاکید ورزیده در موارد مختلف پرسش های را از مسوولان این پوهنتون مطرح و برای رفع کاستی ها و بهبود وضعیت پوهنتون هدایات و مشوره های لازم داد.

وزیر تحصیلات عالی همچنان از پوهنتون رابعه بلخی دیدن کرده تماماً بخش های این پوهنتون را مورد ارزیابی قرار داد. موصوف در غیاب مسوولان و استادان پوهنتون با محصلان صحبت نموده از آنان خواست که بدون نگرانی مشکلات و پیشنهادات شانرا برای بهبود عرضه خدمات تحصیلی ابراز نمایند.

وزیر تحصیلات عالی به محصلان گفت که آنان می توانند از طریق صفحه فیسبوک شخصی وزیر تحصیلات عالی نیز ارتباط مستقیم با وی برقرار نموده و مشکلات شان را بیان نمایند تا به اسرع وقت به آن رسیدگی صورت گیرد.

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری فعالیت های انجام شده را در رابطه به تهیه یک نصاب ملی واحد و پاسخگوی بازار کار توضیح نمود و تاکید ورزید که به اساس مقرره جدید پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی هر محصلی که فارغ می گردد یک امتحان نهایی را سپری خواهد کرد تا سویه تحصیلی وی سنجش گردیده و لایق دیپلوم شناخته شود.

وزیر تحصیلات عالی محصلان را متوجه مسوولیت های شان در امر فراگیری دانش ساخته گفت که آنان نباید صرف برای دریافت سند درس بخوانند بلکه تحصیل علم را به مثابه ارزش فراگرفته و منحیث کادر های مسلکی ماهر و مورد نیاز بازار کار تبارز کنند.

وزیر تحصیلات عالی از کتابخانه، لابراتوار انجنیری، صنوف درسی و دفاتر پوهنتون رابعه بلخی نیز دیدن کرده ضمن هدایات لازم برای بهبود وضعیت بخش های مختلف این پوهنتون بر افزایش کار عملی محصلان تاکید کرد.

در مقابل مسوولان هر دو پوهنتون وعده دادند تا در راستای تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی و عرضه بهتر خدمات تحصیلی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.