You are here

وزیر تحصیلات عالی فعالیت ها و کارکرد های ریاست تفتیش داخلی را استماع نمود پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در دیداری با کارمندان ریاست تفتیش داخلی این وزارت؛ بر مسئولیت های این ریاست در راستای ایجاد نظام بهتر تحصیلات عالی تاکید کرد .

در آغاز این دیدار غلام داؤد شایق رئیس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، طی پرزنتیشنی در رابطه به عمده ترین دست آوردهای ریاست تفتیش داخلی، جایگاه تشکیلاتی، نقـــــــــش ریاست تفتیش داخلی در راستای تحکیم حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری،عمده ترین فعالیت های ریاست طی سال مالی ۱۳۹۶، برنامه های آینده ، چالش ها و مشکلات و توقعات در جهت بیرون رفت از چالش ها؛ معلومات ارایه کرد.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن استماع گزارش کاری ریاست تفتیش داخلی این وزارت گفت، ریاست تفتیش یکی از ریاست های کلیدی این وزارت بوده و مسئولیت های آن بسیار مهم می باشد.
موصوف در خطاب به کارمندان این ریاست گفت:" کار های که به شما سپرده می شود آن را با بسیار صداقت و اخلاص و در زمان معین آن انجام دهید و در این راستا هیچ گونه غفلت و کند کاری قابل پذیرش نیست."
وی علاوه کرد که توقع من از همه کارمندان به ویژه از ریاست تفتیش داخلی اینست که موضوعات را با بسیار دقت، شفافیت و مسوولیت بررسی نموده تا در نهایت بتوانیم نظام تحصیلات عالی را به مسیر بهتر و جایگاه خوبتر سوق دهیم.
قابل ذکر است که در روز های گذشته نیز وزیر تحصیلات عالی گزارشات کاری، دستآورد ها، چالش ها و خواست های کارمندان ریاست های مختلف این وزارت را استماع و در زمینه هدایات لازم داد.