You are here

وزیر تحصیلات عالی امروز به صورت غیر مترقبه از شفاخانه کادری میوند دیدن نموده، چگونگی عرضه خدمات صحی در این شفاخانه را ارزیابی نمود.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وضعیت این شفاخانه را تاسف بار خوانده، هیات رهبری این شفاخانه را متوجه وظایف و مسئولیت های شان در قبال مردم و میهن شان ساخت.
وزیر تحصیلات عالی درحالیکه پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان، غلام داود شایق رئیس تفتیش، پوهنیار فیاض احمد سیار رئیس پلان و پالیسی و پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون طبی کابل نیز حضور داشتند، طی یک دیدار سه ساعته از بخش های گوش وگلو، اطفال، جراحی پلاستیک و اطفال شفاخانه میوند، از عدم رعایت نظافت، وسایل کهنه طبی، ضعف مدیریت و مواردی از بی اعتنایی هیات رهبری این شفاخانه اظهار تاسف کرد.
در جریان این دیدار تعدادی از دوکتوران و موظفین شفاخانه شکایت داشتند که ادویه کافی برای عملیات ها وجود ندارد، مریضان مجبور اند بعضی ازلوازم و دوای مربوط به عملیات را از بازار خریداری کنند، پودر و مواد پاک کننده در اختیار آنان قرار داده نمی شود، مینوی غذای مریضان از نگاه تنوع غذایی رضایت بخش نیست.
آنان گفتند که پیشنهاداتی را نیز به مقام وزارت در زمینه ارائه نموده اند اما تا کنون به آن رسیدگی صورت نگرفته است.
وزیر تحصیلات عالی هدایت داد تا تمام پیشنهادات ارائه شده در زمینه، برای شخص خودش ارائه شود تا دیده شود که چرا به این پیشنهادات رسیدگی صورت نگرفته ومشکل در کجاست.
اجازه دکان های قصابی در متصل به دیوار بخش جراحی پلاستیک این شفاخانه، عدم پاکی رو جایی ها، عدم توجه به تخلیه زباله دانی ها در اتاق های مریضان، از موارد دیگری بود که وزیر تحصیلات عالی بر آن انگشت انتقاد گذاشت و هدایت داد تا بزود ترین فرصت به این مشکلات رسیدگی شود.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی خطاب به هیات رهبری و منسوبان این شفاخانه گفت که شفاخانه های کادری باید در میان سایر شفاخانه ها الگو باشد، زیرا این شفاخانه ها در کنار اینکه استادان پوهنتون طبی در آن وظیفه دارند، دکتوران جوان را برای آینده افغانستان تربیه میکند و هرگاه خود با چنین بی اعتنایی در جهت عرضه خدمات صحی، مدیریت شفاخانه و معیار های طبابت برخورد کنند، پس چگونه می توانند یک نسل از داکتران با مسئولیت و کارفهم را برای کشور تربیه نمایند.
وزیر تحصیلات عالی با تشکر از دوکتوران و موظفین شفاخانه میوند که در این شفاخانه زحمت می کشند و وظیفه و مسئولیت های شانرا به وجه احسن انجام می دهند تاکید کرد که برای رفع مشکلات و ادای مسئولیت های خویش نباید به بهانه های مختلف متصل شد، بلکه با امکانات دست داشته خود منحیث یک انسان و افغان متعهد و آگاه از خود شروع نموده و مصدر خدمت به ملت نیازمند خود شوند.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی یک سلسله خواست ها و نظریات دوکتوران این شفاخانه را در جهت بهبود وضعیت شفاخانه استماع نموده خواستار تشریک مساعی برای بیرون رفت از مشکلات کنونی در این شفاخانه شد.
شفاخانه کادری میوند یکی از سابقه دار ترین شفاخانه های کشور است که برعلاوه عرضه خدمات صحی برای مردم در بخش کار های عملی محصلان پوهنتون طبی فعالیت دارد.
گرچه تعمیر این شفاخانه کهنه می باشد اما در محوطه آن ساختمان نیمه کاره یک تعمیر دوصد بستر دیده می شود که از سال 1392 به این سو توسط یک شرکت ساختمانی قرارداد شده است اما این شرکت بنابر آنچه عدم ظرفیت کاری اش خوانده می شود تا کنون موفق به تکمیل این تعیمر نشده است.