You are here

وزیر تحصیلات عالی استاد مرهون را به حضور پذیرفت

در نشستی که امروز میان وزیر تحصیلات عالی و پوهنیار محمود مرهون استاد پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل صورت گرفت روی موضوع برخورد خشونت آمیز یک تن از نيروهاى امنیتي رجال برجسته كه محافظت وزير تحصيلات عالى را به عهده دارد، بالای استاد مرهون صحبت صورت گرفت.

در این نشست که رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست و دو تن از وکلای مردم در پارلمان نیز حضور داشتند برخورد محافظ یاد شده بالای استاد مرهون یک عمل غیر موجه و خلاف فرهنگ محیط اکادمیک تلقی گردید

استاد مرهون با گذشت از هر نوع تنبیه علیه محافظ یاد شده از توجه وزیر تحصیلات عالی برای جلوگیری از برخورد مشابه در آینده تشکر نموده به اشاره به هدف مشترک خانواده تحصیلات عالی در راستای تقویت و پیشرفت علم و دانش، بر تلاش هایش در راستای تطبیق برنامه های علمی و اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تاکید نمود. وزیر تحصیلات عالی با تشکر از این رویه استاد مرهون برای موصوف موفقیت های مزید در امور اکادمیک آرزو نمود.