You are here

ورکشاپ نظر خواهی پیرامون رشته انرژی برق در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارشد

وزیر تحصیلات عالی در ورکشاپ نظر خواهی پیرامون رشته انرژی برق در پوهنتون پولی تخنیک کابل شرکت نموده، اطمینان داد که به منظور مدیریت برق افغانستان روی یک نصاب معیاری کار را آغاز نموده و کادر های مسلکی را در این زمینه تریبه خواهد کرد.

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت:" وزارت تحصیلات عالی از یک سال به این سو به اساس نیاز های جامعه و بازار کار بالای نصاب تحصیلی واحد کار را آغاز نموده است تا در رشته های مختلف نصاب های تحصیلی که پاسخگوی نیاز جامعه باشد، آماده گردد."
وزیر تحصیلات عالی اضافه کرد برای اینکه افغانستان از لحاظ برق و انرژی قابل تجدید خود کفا شود، جهت استفاده موثر از منابع موجود، تربیه نیروی بشری و دیزاین شبکه های برق و مدیریت آن، بالای یک نصاب واحد معیاری کار جریان داشته و قرار است تعدادی از استادان جهت آموزش و تکمیل نصاب در آینده نزدیک به کشور هندوستان اعزام گردند.
محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و امان الله غالب رئیس اجرائیه برشنا شرکت در رابطه به منابع انرژی و استفاده موثر آن، صحبت نمودند. آنان برای رفع مشکلات و چالش های موجود در زمینه بر تربیه کادر های مسلکی تاکید نموده از وزارت تحصیلات عالی جهت این اقدام قدردانی بعمل آوردند.
گفتنی است که در حال حاضر کار بالای نصاب تحصیلی 165 رشته ادامه دارد و تا کنون نصاب های 20 رشته تکمیل گردیده است. در تازه ترین مورد دو روز قبل نصاب تحصیلی رشته های حقوق و علوم سیاسی تکمیل و آماده استفاده گردید.