You are here

ورکشاپ "روش تدریس در قرن 21 " در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

ورکشاپ سه روزه تحت نام (روش تدریس در قرن 21) که برای شماری از استادان نهاد های تحصیلی کشور، از سوی برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) راه اندازی گردیده بود، امروز با توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت.

هدف از راه اندازی این ورکشاپ که از سوی استادان خارجی تدریس می گردد، آشنایی استادان نهاد های تحصیلی کشور با میتود ها و روش های جدید تدریس در نهاد های تحصیلی کشور می باشد.

در  ورکشاپ یاد شده پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک ضمن پر اهمیت خواندن این ورکشاپ برای اساتید نهاد های تحصیلی کشور، گفت که توانایی و مهارت استاد در انتقال پیام به محصل در بخش یادگیری رول عمده و اساسی را دارا می باشد.

وی افزود محصل، استاد و نصاب درسی هسته تحصیلات عالی را تشکیل می دهد که وزارت تحصیلات عالی در هر بخش آن برنامه های مشخص روی دست دارد.

رییس عمومی انسجام امور اکادمیک با قدردانی از برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری که در راستای بلند بردن ظرفیت های اساتید نهاد های تحصیلی و سایر برنامه های اساسی با وزارت تحصیلات عالی همکاری های همه جانبه داشته اند، از اساتید شامل برنامه خواست تا موضوعاتی را که در این ورکشاپ سه روزه آموخته اند با سایر استادان پوهنتون های مربوطه شان شریک سازند.

همچنان مایک بلندل رییس برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در رابطه به سیستم ها و روش های جدید تدریس و ضرورت آن در شرایط کنونی تحصیلات عالی افغانستان صحبت نموده برتطبیق آن در نهاد های تحصیلی کشور تاکید ورزید.

به گفته مسوولان برگزار کننده ورکشاپ طی این سه روز در زمینه های برقرار کردن ارتباط با هدف های تدریس، استراتیژی های ارتباطی در تدریس، ارتباط عاطفه و نیاز های محصلان، سبک های یادگیری، استراتیژی های ارتباطی برای کاستن از اضطراب و ترس در صنف، نظام یادگیری سنتی و یاد گیری تسلطی، سو رفتار های استادان و محصلان در صنف و کار های گروهی به اساتید 11 پوهنتون تحت برنامه (USWDP) و شماری از اعضای کمیته نصاب آموزش داده شد.