You are here

هند هزار سیت بورسیه ی تحصیلی را در سال 1399 در اختیار افغانستان قرار می دهد

هندوستان یک هزارسیت بورس تحصیلی را در مقاطع مختلف تحصیلی در اختیار افغانستان قرار میدهد و به هدف ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان وزارت تحصیلات عالی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را در کشور هند راه اندازی می نماید.

این مطلب در دیداری که امروز میان پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با وینای کمار سفیر هند در کابل صورت گرفت، از جانب کشور هند وعده داده شد. 
در این دیدار سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اشاره به روابط تاریخی هندوستان و افغانستان، کشور هند را دوست دیرینه و همکار خوب در راستای تقویت و ترویج دانش معاصر درافغانستان خوانده و گفت، هند از جمله کشور های است که بیشترین همکاری‌ های علمی را با وزارت تحصیلات عالی افغانستان داشته است. 
آقای وینای کمار سفیر هند اظهار داشت، کشور‌ش علاقمند همکاری‌ های بیشتر علمی و تحصیلی با افغانستان است و در سال 1399 آماده است، تا یک هزار سیت بورسیه تحصیلی را کمافی السابق در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان گذاشته و مطابق نیازمندی‌های این وزارت آن را عملی سازد. 
آقای کمارخاطر نشان ساخت، همچنان هند می خواهد برای روئسای پوهنتون‌ها، پوهنحی‌ها وآمرین دیپارتمنت‌ها برنامه‌های آموزشی درازمدت و کوتاه مدتِ ارتقای ظرفیت را درهند، راه اندازی کند. سفیر هندوستان ضمن تاکید بر تداوم همکاری، از پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواست تا جهت هماهنگی بیشتر روی موضوعات علمی و توأمیت‌ های پوهنتونی به کشور هند سفری داشته باشند. 
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی ضمن پذیرش دعوت سفیر هند و تقدیر از حسن همکاری و روابط علمی هند با افغانستان، بر تداوم این روابط تأکید ورزید و گفت: " دریک هزار سیت بورسیه ای که هند در سال بعدی مجدداً در اختیار افغانستان قرار می دهد، با توجه به نیازمندی نهاد های علمی، ایجاب می کند در مقاطع ماستری و دکتورا بیشتر پذیرش صورت بگیرد تا از یک‌ سوکمبودی ناشی از فقدان کادرهای علمی مرفوع گردد و از جانب دیگر ظرفیت انتقال دانش رشته های جدید به کشور بالا برود. 
سرپرست وزارت تحصیلات عالی از کشورهند خواست تا در بخش‌ های ایجاد دیپارتمنت‌ها و رشته های جدید و مدیریت جنگلات، محیط‌ زیست، تکنالوژی کشاورزی وسایر رشته‌های مورد نیاز که در جهان دیگر به رسمیت شناخته شده اند، وزارت تحصیلات عالی را همکاری نمایند.