You are here

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد بیرون مرزی

تامین سهولت و شفافیت در روند تائید اسناد تحصیلی بیرون مرزی در وزارت تحصیلات عالی باعث سرعت در امور کاری این بخش گردیده است.

در نشستی که پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد بیرون مرزی داشت در حالیکه پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک حضور داشت، بررسی و ارزشیابی پنج هزار سند تحصیلی بیرون مرزی را در مدت کم، یک موفقیت بزرگ و خلاقیت های کارمندان این بخش خوانده از آنان خواست تا در فرایند ارزیابی اسناد بیرون مرزی همچنان کوشا باشند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن استماع خواست ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد بیرون مرزی به رفع مشکلات شان وعده داده، اظهار داشت که با ادای مسوولیت های علمی و اکادمیک شان، زمینه های خوب خدمت رسانی را برای جوانان وطن فراهم سازند.