You are here

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی وضعیت پولی کلنیک مرکزی را بررسی نمود

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، از وضعیت پولی کلینیک مرکزی این وزارت دیدن کرد.

 دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رووسای منابع بشری و تفتیش داخلی وزارت نیز وی را همراهی می نمودند، وضعیت صحی و اداری پولی کلینیک مرکزی وزارت تحصیلات عالی را بررسی نموده و جهت بهبود عرضه خدمات صحی به مسوولان کلینیک هدایات لازم داد. 

معین مالی و اداری از دفاتر اداری، معاینه خانه، لابرتوار، دواخانه، دیپوی ادویه، بسترها و باغچه پولی کلینیک مرکزی بازدید بعمل آورده برای بهبود عرضه خدمات برای استادان، محصلان و پرسونل پوهنتون های مرکزی و وزارت تحصیلات عالی تاکید نمود

قابل ذکر است که پولی کلینیک مرکزی وزارت تحصیلات عالی در داخل پوهنتون کابل موقعیت داشته که واقعات عاجل و معاینات صحی کارمندان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل و محصلان دانشگاه های کابل، پولی تخنیک کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی رسیدگی می نماید.