You are here

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با والی ولایت ننگرهار دیدار نمود

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت ننگرهار با والی آن ولایت دیدار نمود.

دکتور احمد سیرمهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی که روسای منابع بشری و انکشاف برنامه های علمی این وزارت نیز حضور داشتند، ضمن دیدار با حیات الله حیات والی ننگرهار از تعیین رییس جدید برای پوهنتون آن ولایت نیز خبر داد.

موصوف افزود: بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری رییس جمهور، داکتر یحیی فهیم رییس اسبق پوهنحی طب به حیث رییس جدید پوهنتون ننگرهار تعیین گردیده است.

وی علاوه کرد: وزارت تحصیلات عالی برای آوردن اصلاحات اساسی در بخش های مختلف این وزارت همیشه تلاش ورزیده و یک تعداد معیار های را برای تغییر و تبدیل که یک اصل مهم می باشد در نظر می گیرد.

دکتور مهجور از تلاش ها و کارکرد های موثر پوهنوال ببرک میاخیل رییس پیشین پوهنتون ننگرهار که در عرصه های مختلف برای پوهنتون ننگرهار انجام داده، ابراز قدر دانی نموده و برای رییس جدید پوهنتون این ولایت در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت کرد.

معین مالی و اداری همچنان از ایجاد پوهنتون اسلامی در ننگرهار خبر داده، اظهار داشت : به اساس مصوبه کابینه، پوهنتون اسلامی در ولایت ننگرهار اعمار می گردد که وزارت تحصیلات عالی در صدد تطبیق برنامه های اساسی برای ایجاد پوهنتون اسلامی در این ولایت است و پوهنتون ننگرهار به عنوان نهاد بزرگ تحصیلی کشور نیز در محراق توجه وزارت تحصیلات عالی قرار دارد.

حیات الله حیات والی ننگرهار ضمن خوش آمدید به معین مالی و اداری و هییت همراه شان از توجه همیشگی وزارت تحصیلات عالی نسبت به پوهنتون این ولایت ابراز قدر دانی کرده، گفت : ایجاد اصلاحات در تمام بخش ها از برنامه های مهم ما در ولایت ننگرهار بوده و از هرگونه اصلاحات در پوهنتون این ولایت نیز استقبال می نمایم.

 والی ننگرهار در دیدار با معین مالی و اداری از وزارت تحصیلات عالی خواست تا مراسم معرفی رییس جدید پوهنتون این ولایت طی مراسم با شکوه با حضور مقام های محلی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، بزرگان و نماینده های مردم این ولایت صورت گیرد.

همچنان والی ننگرهار به معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی اطمینان داد تا رییس جدید پوهنتون ننگرهار را طی هفته جاری در یک مراسم بزرگ معرفی نماید.