You are here

معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بامیان مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر و پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیان را افتتاح و با استادان و محصلان آن پوهنتون دیدار نمود

پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رئیس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی نیز حضور داشت، در محفلی افتتاح مرکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر، روی اهمیت آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر در پوهنتون های افغانستان صحبت نموده برنامه های وزارت تحصیلات عالی را در جهت معیاری سازی نصاب تحصیلی کشور توضیح داد. وی همچنان ضمن تبریکی به اساتیدی آن پوهنتون که با ختم دوره دوکتورا شان از خارج کشور برگشته اند گفت که، برگشت موفقانه این استادان زمینه های بهتر آموزش را برای محصلان پوهنتون بامیان فراهم خواهد کرد. وی از استادان یاد شده خواست تا دانش علمی شان را به وجه احسن در خدمت محصلان قرار دهند. معین علمی وزارت تحصیلات عالی در یک اقدام دیگر پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیان را که نو ایجاد گردیده است، افتتاح نمود. وی به همین گونه در دیدار های جداگانه که با اساتید، محصلان در خانه علم پوهنتون بامیان، محصلان دیپارتمنت انگلیسی بخش شبانه و محصلان دیپارتمنت پشتو آن پوهنتون داشت مشکلات و خواست های آنان را استماع و در رابطه به حل آن صحبت نمود. قابل ذکر است پوهنتون بامیان در سال 1375 تاسیس گردید که در حال حاضر دارای 6 پوهنځی، 34 دیپارتمنت، 145 تن استاد و 6664 تن محصل پسر و دختر می باشد.