You are here

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس سالانه شبکه کیفیت آسیا پسفیک؛ که در رابطه به چالش ها فرا راه تضیمن کیفیت و اعتباردهی پوهنتون ها در شهر مسکو کشور روسیه دایر گردید، اشتراک نمود

 در این کنفرانس که بیشتر از صد نماینده از 28 کشور جهان به شمول کشور های جنوب آسیا، آسیا پسفیک، آسترالیا، آروپا و ایالات متحده آمریکا شرکت نموده بودند، نمایندگان کشور های اشتراک کننده پیشرفت های خویش را در عرصه تضمین کیفیت، چالش های فرا راه تضمین کیفیت و اعتباردهی، تحقیق در مورد تضمین کیفیت، اعتباردهی و رتبه بندی پوهنتون ها، ارائه نمودند.

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رئیس تضین کیفیت و اعتباردهی و رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی HEDP نیز حاضر بودند؛ در خصوص پیشرفت های وزارت تحصیلات عالی در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی معلومات ارائه نموده؛ پلان های آینده وزارت تحصیلات عالی را در این عرصه تشریح نمود.

وی در مورد پیشرفت های وزارت تحصیلات عالی در عرصه تضمین کیفیت و اعتباردهی روی بهبود تضمین کیفیت داخلی پوهنتون ها، بازنگری بیرونی، تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ های آموزشی جهت آگاهی دهی به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و انکشاف ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی صحبت نمود.

همچنان معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حاشیه این کنفرانس با پروفیسور لیبنگ وانگ  رییس بخش انکشاف مهارت ها و ابتکارهای علمی یونسکو، پروفیسور دکتور جیانشین ژانگ رییس شبکه کیفیت آسیا پسفیک، دکتور جودیت اس. استون رییس شورای اعتباردهی تحصیلات عالی ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر ناوندوف رییس مرکز ملی اعتباردهی عامه روسیه؛ ملاقات نمود.

دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی در جریان ملاقات خویش با رییس شبکه کیفیت آسیا پسفیک در مورد عضویت پوهنتون های بزرگ افغانستان در شبکه کیفیت آسیا پسفیک نیز صحبت نمودند تا بدین ترتیب پوهنتون های بزرگ کشور بتوانند از امتیازات عضویت در شبکه کیفیت آسیا پسفیک مستفید شده و با سایر پوهنتون ها در کشورهای منطقه وصل گردند.