You are here

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در راس یک هییت در کنفرانس Going Global در کشور مالیزیا شرکت نمود

 

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در راس یک هییت در کنفرانس Going Global در شهر کولالمپور کشور مالیزیا شرکت نموده پیرامون وضعیت پوهنتون های افغانستان به شرکت کنندگان کنفرانس معلومات داد.
کنفرانس Going Global همه ساله در یکی از کشور ها به منظور تامین روابط در عرصه های مختلف تحصیلات عالی میان کشور های جهان برگزار می گردد.
در این کنفرانس که بیشتر از 1000 نماینده از 63 کشور شرکت نموده بودند، اشتراک کنندگان پس از مراسم افتتاحیه به گروه های مختلف تقسیم گردیده و در رابطه به وضعیت تحصیلات عالی، پوهنتون ها، چالش ها و راه های حال در زمینه بحث و تبادل افکار نمودند.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی و هییت همراه اش که متشکل از رووسای وزارت تحصیلات عالی و تعدادی از پوهنتون ها بود با شمولیت دریکی از گروه ها در میان نمایندگان 30 کشور وضعیت تحصیلات عالی افغانستان را توضیح نموده پیرامون اهداف، کارکرد ها، دستاورد ها، اولویت ها و چالش های موجود صحبت نمود. پس از پرسش و پاسخ ها میان نمایندگان یاد شده و ارائه نقطه نظریات شان اعضای گروه حمایت شان را از تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی افغانستان ابراز داشتند.
تامین روابط علمی و اکادمیک، شناخت پوهنتون ها و سیستم تحصیلی و همچنان ایجاد زمینه های مناسب تبادل تجارب و همکاری ها از اهداف عمده این کنفرانس بود.
در حاشیه این کنفرانس معین علمی وزارت تحصیلات عالی با خانم Jo Beall رییس بورد اجرایی آموزش و پرورش بریتش کنسل دیدار نموده برنامه های وزارت تحصیلات عالی را برای معیاری سازی و ارتقای سطح کیفی پوهنتون ها توضیح کرده نیازمندی های وزارت تحصیلات عالی را برای تطبیق این برنامه ها برجسته ساخت.
در مقابل خانم جوبیال ضمن ستایش از پیشرفت های افغانستان در عرصه تحصیلات عالی وعده کمک و همکاری اداره مربوطه اش را ابراز نمود.
پوهنمل بالاکرزی همچنان با تعدادی از اساتید که در پوهنتون های مالیزیا تدریس می نمایند و محصلان افغان در پوهنتون های مالیزیا دیدن نموده، خواست ها و پیشنهادات آنان را برای رشد وترقی تحصیلات عالی کشور استماع نمود.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی در یک اقدام دیگر تفاهمنامه ی را که قبلاً با پوهنتون UITM در مورد بورسیه تحصیلی آن پوهنتون به جوانان افغان نهایی گردید بود امضا نمود.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی و هییت همراه اش پس از دیدار ها با مسوولان پوهنتون های مختلف شرکت کننده در کنفرانس Going Global و معرفی پوهنتون های افغانستان، جلب کمک و همکاری های آنان در آینده به وطن بازگشت نمودند.