You are here

معین علمی وزارت تحصیلات عالی با هییت سفارت سویدن، ملاقات نمود

 

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نشستی با هییت سفارت سویدن، اداره SIDA و دفتر UNESCO در کابل؛ روی روند آغاز همکاری های آن کشور با وزارت تحصیلات عالی صحبت نمود.
در این ملاقات پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی پیرامون اولویت های انکشافی تحصیلات عالی که بنیاد کیفی دارند،‌ مفصلاً‌ معلومات ارایه نموده، روی همکاری های درازمدت کشور سویدن تاکید ورزید.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر درمورد اهمیت و ارزش همکاری ها در جهت تقویت و انکشاف تحصیلات عالی افغانستان، قرار بر آن شد تا گفتگو ها میان طرفین غرض کمک به سکتور تحصیلات عالی کشورادامه یافته و یک طرح جامع مبنی بر اولویت های انکشافی وزارت تحصیلات عالی ترتیب و پیشنهاد گردد. 
قابل ذکر است که طی سالهای اخیر این اولین بار است که در اثر تلاش بخش های علمی وزارت تحصیلات عالی،‌ وزارت تحصیلات عالی شامل پرپوزل UNESCO برای افغانستان گردیده و در آینده های نزدیک همکاری علمی در بخش های معیاری سازی نصاب، ارتقای کیفیت و اعتباردهی به همکاری مالی کشور سویدن تحت نظر UNESCO با وزارت تحصیلات عالی آغاز خواهد شد.