You are here

مرکز انکشاف مسلکی در پوهنتون های پولی تخنیک کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی افتتاح شد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز مرکز انکشاف مسلکی و لابراتوار های تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل و مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را افتتاح نمود.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی با حضور داشت، روئسا و معاونین پوهنتون های پولی تخنیک و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی، مشاور و روئسای وزارت، استادان و محصلان؛ مرکز انکشاف مسلکی و تجهیزات لابراتوار های اتومیخانیک، جیودیزی و دیپارتمنت مواد عضوی پوهنتون پولی تخنیک کابل و مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را افتتاح نمود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن تشکری از مساعدت های مالی دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی(HEDP) در نهاد های یاد شده گفت:"داشتن مرکز انکشاف مسلکی استادان و کارمندان و لابراتوار های مجهز تخنیکی و مسلکی از ضروریات مبرم برای پوهنتون پولی تخنیک کابل به شمار می رود که خوشبختانه امروز این نیاز مرفوع گردیده، استادان و محصلان آموزش های مسلکی را فراه خواهند گرفت."

موصوف در مورد اهداف اساسی مراکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون ها صحبت نموده گفت که این مراکز برای آموزش و تربیت مهارت های رهبری و مدیریت اکادمیک استادان حایز اهمیت است و باید مسوولان امور در این زمینه رسالت های شان را ادا نمایند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی علاوه نمود که قرار است 20 مرکز انکشاف مسلکی دیگر از بودجه وزارت تحصیلات عالی در برخی از پوهنتون های کشور ایجاد گردد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از مسوولان این دو نهاد خواست تا از وسایل و تجهیزات به طور جدی مواظبت نمایند و استفاده بهینه را از آنان برای رشد و ارتقای ظرفیت استادان و محصلان داشته باشند.

به گفته نور احمد درویش رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی(HEDP)، مصارف مالی وسایل و تجهیزات مراکز انکشاف مسلکی هر کدام 35 هزار دالر و تجهیزات لابراتوار های ذکر شده حدود 170 هزار دالر آمریکایی می باشد که از طرف بانک جهانی پرداخت گردیده است.