You are here

مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی در پوهنتون کابل افتتاح شد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی را در پوهنتون کابل افتتاح نمود.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، رییس پوهنتون کابل، رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی، روئسای وزارت تحصیلات عالی و پوهنحی ها، استادان و محصلان نیز حضور داشتند، مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی استادان، کارمندان و محصلان را افتتاح نمودند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن تشکری از تمویل کنندگان مالی این مراکز گفت:"  داشتن مرکز مشاوره روانی و مرکز انکشاف مسلکی استادان یکی از نیاز های مبرم و جدی پوهنتون ها به شمار می رود که خوشبختانه با افتتاح این مراکز  بسیاری از مشکلات استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون کابل در بخش صحت روانی، ادامه فراگیری دروس، ارتقای ظرفیت و مهارت های رهبری و مدیریت در این نهاد علمی مرفوع خواهد شد."

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی علاوه نمود که 12 مرکز انکشاف مسلکی برای برخی پوهنتون های ولایات تمام گردیده، کار 20 نهاد دیگر روی دست است و کار 6 نهاد دیگر باقی مانده تا آنان نیز به بهره برداری سپرده شود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از مسوولان این نهاد ها خواست تا از تجهیزات مراکز یاد شده به طور جدی مواظبت نمایند و استفاده بهینه و موثر را از مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی داشته باشند.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت:"جای بسیار خرسندی است که امروز یک گام دیگر در راستای نهادینه سازی معیارات نهاد های علمی و اکادمیک بر می داریم و عنقریب پنج مرکز مشاوره روانی دیگر در برخی پوهنتون های ولایات ایجاد خواهند شد."

پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل در مورد نقش مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی در پوهنتون ها اشاره کرده گفت:"جامعه و بازار کار افغانستان پویا و در حال توسعه است و این مراکز در مطابقت با اهداف و استراتژی وزارت تحصیلات عالی برای تحقق نیاز های جامعه، یک گام مثبت و مهم در کشور تلقی می گردد."

همچنان در این محفل نور احمد درویش رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی(HEDP)  و ستارالدین صدیقی رییس پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی در مورد اهداف و اهمیت این مراکز و تحقیقات انجام شده در مورد مشکلات روانی مردم و محصلان معلومات داده اظهار نمودند که این مراکز در جهت حل مشکلات روانی، کنترول فشاری های روانی، آماده کردن محیط مناسب درسی، پیش گیری از امراض روانی، افزایش اعتماد به نفس محصلان و ارتقای سطح دانش مسلکی استادان حایز اهمیت می باشد.

به گفته رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی(HEDP)  هزینه وسایل و تجهیزات این مراکز 35 هزار دالر آمریکایی شده که از طرف بانک جهانی پرداخت گردیده است.