You are here

مراسم فاتحه خوانی وزیر اسبق تحصیلات عالی دایر گردید

مراسم فاتحه خوانی دکتور شریف فایض وزیر اسبق تحصیلات عالی و موسس پوهنتون امریکایی افغانستان، امروز از سوی هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی، خانواده و دوستان مرحومی در مسجد جامع شیرشاه سوری برگزار گردید.
در مراسم فاتحه خوانی شادروان فایض، پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، معینان، رووسا و کارمندان این وزارت، استادان و محصلان پوهنتون های مرکز شرکت نموده بودند.

در این مراسم زندگی نامه داکتر فایض توسط معاون ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی به خوانش گرفته شده ضمن یاد آوری از خدمات ارزنده داکتر فایض در عرصه تحصیلات عالی کشور، وفات موصوف را یک ضایعه بزرگ برای خانواده تحصیلات عالی کشور عنوان نمود.

مراسم با اتحاف ادعیه به روان داکتر شریف فایض و دعا برای تامین صلح و پیشرفت کشور خاتمه یافت.