You are here

طرح و دیزاین ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی طی یک پریزنتیشن ارایه شد

طرح و دیزان ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی پس از تکمیل، رفع نقایص و درج نظریات هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز از سوی تیم مهندسی وزارت شهرسازی طی یک پریزنتیشن ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

در نشستی که به همین مناسبت تحت ریاست پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دایر شد، معینان و رووسای مرکزی وزارت تحصیلات عالی و یک تیم تخنیکی از وزارت شهرسازی حضور داشتند.

در این نشست نقشه و دیزاین عمارت جدید وزارت تحصیلات عالی توسط تیم تخنیکی وزارت شهر سازی ارائه گردید که پس از طرح و جمع آوری دیدگاه هییت رهبری مورد تایید قرار گرفت.

شکیب رافعی رییس برنامه های کمپلکس شهرسازی وزارت شهرسازی، راجع به ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی گفت :" ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی، از نظر مهندسی تلفیقی از شکل های رایج دوره های سلسله های غوریان و تیموریان است، که نمایی بیرونی ساختمان شبیه جعبه کتاب است که با نام و نشان و استقامت کاری وزارت تحصیلات عالی همخوانی دارد."

به گفته رافعی در ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی به جز دفتر مقام وزارت، دفاتر رووسا طرح و دیزاین واحد و همسان دارند. هم چنان دفاتر آمران در مرحله ی بعد از دفاتر رووسا از نظر نمای ظاهری همسان و هم شکل است و در این طرح کوشش شده که دفاتر کاری از حالت تک نفری و چند نفری بیرون و به گونه باز ساخته شود تا همزمان تعداد بیشتری از کارمندان در آنِ واحد کار کنند و به این ترتیب روند نظارت و مراقبت از کار کارمندان نیز ساده تر می شود

وزیر تحصیلات عالی اعمار این تعمیر را از نیازمندی های مبرم وزارت تحصیلات عالی خوانده، از کار و فعالیت تیم تخنیکی وزارت شهر سازی در زمینه قدردانی نمود.

زیر بنایی این عمارت حدود ۶۰۰۰ متر مربع می باشد و تمام ساختمان با لواحق آن حدوداً ۳۴ هزار متر مربع را احتوا می کند.