You are here

شفاخانه میوند از سوی ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی بررسی گردید

در پی شکایت یکتن از مریض داران در شفاخانه میوند، این شفاخانه از سوی ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی بررسی و سفارشات لازم در زمینه صادر گردید.

غلام داوود شایق رئیس تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی و رئیس هییت بررسی گفت:" در این تفتیش از چگونگی برخورد داکتران شفاخانه میوند، عرضه خدمات آنان به بیماران، چگونگی عملیات جراحی در  بخش گوش، گلو و جراحی پلاستیک در این شفاخانه، بررسی و تحقیق به عمل آمد."

به گفته وی در بررسی، هییت ضمن تایید خدمات داکتران شاغل در این شفاخانه، به مواردی از ناهنجاری ها دست یافته است." 

وی افزود که جهت رفع این مشکلات سفارشاتی به هییت رهبری شفاخانه کادری میوند صادر گردید.

وزارت تحصیلات عالی در پی تعهدات خویش یک بار دیگر تاکید می ورزد که در رفع مشکلات و ناهنجاری ها در عرصه تحصیلات عالی کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و برای ایجاد سهولت و شفافیت در عرضه خدمات به هموطنان خویش اطمینان می دهد.