You are here

سیستم نوبت دهی در مرکز پذیرش وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

با افتتاح سیستم Token یا نوبت دهی در مرکز پذیرش وزارت تحصیلات عالی شفافیت و سرعت بیشتر در عرضه خدمات برای مراجعین به عمل آمد.

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه معینان و رووسای ادارات مرکزی این وزارت نیز حاضر بودند، با افتتاح سیستم متذکره گفت که به کار گیری سیستم Token در مرکز پذیرش باعث می گردد تا نظم و سرعت کار در انجام امور مراجعین بهتر گردیده و شفافیت مطمئن نیز در زمینه تامین گردد.

با نصب این سیستم مراجعین تکت اخذ نموده و به نوبت به غرفه های مربوطه شان مراجعه می نمایند که با این کار از هجوم مراجعین و بی نوبتی در نزدیک غرفه ها جلوگیری شده و میزان کار در هر غرفه نیز ثبت می گردد.

وزیر تحصیلات عالی از تلاش های ریاست تکنالوژی معلوماتی در این زمینه تشکر نموده جهت استفاده سالم و معیاری از این سیستم به مسوولان هدایات لازم داد.

مرکز پذیرش وزارت تحصیلات عالی در بخش های محصلان، کانکور، بورسیه ها، ارزیابی اسناد خارج مرز و سایر بخش های مربوط این وزارت فعالیت داشته که روزانه صدها تن جهت انجام کار های شان در این مرکز مراجعه مینمایند.