You are here

سفیر جمهوری ترکیه با وزير تحصيلات عالي دیدار نمود.

سفير جمهوري كشور تركيه مقيم كابل با پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصيلات عال ملاقات نمود.
در این ملاقات وزیر تحصیلات عالی روی دوستی تاریخی و روابط نیک هر دو کشور افغانستان و ترکیه صحبت نموده از کمک های آن کشور در عرصه های مختلف به ویژه در بخش تحصیلات عالی افغانستان قدردانی کرد. 
موصوف از سفیر کشور ترکیه خواست تا تمام بورسیه های تحصیلی را که آن کشور در اختیار افغانستان قرار می دهد باید با وزارت تحصیلات عالی هماهنگ و اسناد آن از طریق این وزارت طی مراحل گردد.
وزیر تحصیلات عالی همچنان روی نیازمندی های جامعه و بازار کار در کشور اشاره نموده بر رشته های ساینس و تکنالوژی تاکید نمود.
دوکتور نجیب الله خواجه عمری در رابطه به اعمار یک پوهنتون از جانب کشور ترکیه گفت که در میتود تدریس محصلان این پوهنتون باید زبان انگلیسی و همچنان بخش های فنی و مسلکی نیز در نظر گرفته شود.
وی هکذا خواستار کمک های بیشتر کشور ترکیه در بخش ارتقای ظرفیت استادان پوهنتون ها در مقاطع ماستری و دوکتورا گردید.
در مقابل اوزهان ارترول سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل ضمن تبریکی تقرر پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری به حیث وزیر تحصیلات عالی، از دوستی و حسن نیت دولت و مردم ترکیه نسبت به مردم و دولت افغانستان یاد آوری نموده بر تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور تاکید کرد. سفیر ترکیه وعده داد تا خواست های وزارت تحصیلات عالی را با مقامات ذیربط کشور متبوعش در میان گذاشته و برای تطبیق آن تلاش نماید.