You are here

سفرۀ افطاری تحت نام «سفرۀ اخوت» درپوهنتون هرات پهن گردید

 

کمیتۀ فرهنگی لیلیۀ ذکورپوهنتون هرات  با همکاری معاونیت مالی واداری، مدیریت لیلیه و محصلین عزیز لیلیۀ این پوهنتون شب گذشته به استقبال از ماه مبارک رمضان، سفرۀ افطاری تحت نام «سفرۀ اخوت» را پهن و از روزه داران پذیرایی به عمل آورد.

در جمع روزه داران، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون، روسای پوهنحی ها، استادان، کارمندان و محصلین در سالون طعام خوری لیلیه ذکور اشتراک داشتند.

دکتور عبدالله فایز ابتکار مدیریت لیلیه ذکور را قابل قدر خوانده و ضمن صحبت در مورد فضایل ماه مبارک رمضان و اهمیت همدیگر پذیری و اخوت، برگزاری چنین برنامه­ها را ستودنی عنوان نمود.

رئیس پوهنتون هرات گفت: پوهنتون هرات به عنوان یک پوهنتون ملی، جایگاه اقشار مختلف جامعه با فرهنگ ها، زبانها و مذاهب مختلف از تمام نقاط افغانستان میباشد که این مشخصه مهم زمینه ساز معرفی و نزدیکی اقشار مختلف جامعه با یکدیگر می­گردد.

وی تأکید نمود در پوهنتون هرات هیچ گونه جایگاهی برای تعصبات قومی، مذهبی و زبانی وجود نداشته و تخصص گرایی تنها محور اصلی اهلیت و توجه هئیت رهبری پوهنتون هرات می­باشد.

دکتور فایز در مورد اهمیت ثبت نام و شرکت در انتخابات و سهیم شدن در آینده کشور صحبت نموده و از محصلان و حاضران خواست تا با اشتراک در این پروسۀ مهم ملی، آینده کشور را رقم بزنند.

محمد ناصر مستنیر یکتن از محصلین لیلیه هدف از برگزاری این محفل را همدلی، همدیگرپذیری و اخوت بیشتر میان محصلین لیلیه ذکر نموده و از هئیت رهبری پوهنتون هرات خواست تا از کمیتۀ فرهنگی لیلیه ذکور برای برگزاری برنامه های فرهنگی بیشتر حمایت نمایند.

همچنان شاه آغا عتیقی به نمایندگی از محصلین لیلیه وحدت و همدلی را نیاز مبرم جامعه خوانده و از مسئوولان خواست تا در قسمت غنامندی کتابخانه و مجهز نمودن آن به انترنت توجه نمایند.