You are here

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان محصلان برنامه ماستری اداره و پالیسی عامه و اقتصاد صحبت نموده وعده سپرد که به مشکلات شان رسیدگی و دروس شان در هفته آینده آغاز خواهد شد.

در این نشست که معین علمی وزارت تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون کابل، شماری از روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و روسای پوهنځی های حقوق و اقتصاد نیز حضور داشتند، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: وزارت تحصیلات عالی در قبال مشکلات شما مسوولیت دارد و در تلاش است تا هر چه زود تر این مشکلات را مرفوع سازد. همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی به نمایندگان محصلان وعده سپرد که در هفته آینده دروس شان دوباره آغاز و از آنان خواست تا اسناد تحصیلی مورد نیاز شان را به پوهنتون کابل بسپارند. بعداً یک تن از محصلان به نمایندگی سایرین صحبت نموده از وزیر تحصیلات عالی بخاطر تلاش های شان در زمینه قدردانی نموده بر حل بنیادی مشکلات شان تاکید نموده، وعده سپرد که به نوبه خویش در رفع مشکلات با رهبری وزارت تحصیلات عالی همکار خواهد بود